تو کدام را می پســـندی؟

آکاایران: تو کدام را می پســـندی؟

آکاایران:  فاصله دختر تا پیرمرد یک نفر بود – روی نیمکتی چوبی – رو به روی یک آب نمای سنگی

پیرمرد از دختر پرسید :
- غمگینی ؟
- نه
- مطمئنی ؟
- نه
- چرا گریه می کنی ؟
- دوستام منو دوست ندارن
- چرا ؟
- چون قشنگ نیستم
- قبلا اینو به تو گفتن ؟
- نه
- ولی تو قشنگ ترین دختری هستی که من تا حالا دیدم
- راست می گی ؟
- از ته قلبم آره
دخترک بلند شد پیرمرد را بوسید و به طرف دوستاش دوید – شاد شاد
چند دقیقه بعد پیر مرد اشک هایش را پاک کرد – کیفش را باز کرد – عصای سفیدش را بیرون آورد و رفت !!!
 
.
.
.                                           

آدم ها گاهی با جملاتشان هم می توانند دلی را شاد کنند
گاهی هم دلی را بشکنند
حال راست باشد حال دروغ
کسی به عمق دل تو کاری ندارد
انگار مهم خود کلمات است . . .

چه بد ...!!!!!!!!!
و
یا چه خوب....!!!!!
تو کدوم را می پسندی ؟؟؟؟؟؟؟؟
.

منبع :

گردآوری توسط بخش داستانک،داستان کوتاه جالب سایت آکا
پربازدیدها
تبلیغات