شجاعت یعنی این ...!؟

شجاعت یعنی این...

شجاعت یعنی این

اولین نفری بود که برگه امتحان انشایش را به معلم تحویل داد. در برگه امتحانش تنها یک جمله نوشته شده بود. « شجاعت یعنی این ».
.
.
.
.
.

موضوع امتحان انشا شجاعت بود.

منبع : seemorgh.com

گردآوری توسط بخش داستانک،داستان کوتاه جالب سایت آکا
پربازدیدها
تبلیغات