برترین ها: اولین روز کلاس درس، معلم بچه ها را به دشت برد و از آن ها خواست که به پروانه سفیدی که بر روی علف ها نشسته بود خیره شوند. پروانه بالش را باز کرد و بست.

معلم رو به بچه ها کرد و گفت: ببینید، امروز نخستین روز درس شماست و پروانه نخستین آموزگار شما. ببینید که او به شما درس می دهد!

بال هایش را باز می کند و این به معنای آمادگی برای دوستی با جهان است. بال هایش را می بندد و این به معنای آمادگی برای دوستی با خویشتن است. این دو راز را خوب به خاطر بسپارید. با خودتان و با همه جهان دوست باشید. این یکی از راه های سعادت است.

,داستانک؛ درس پروانه... داستانک,داستانک،داستان کوتاه جالب

گردآوری توسط بخش داستانک،داستان کوتاه جالب سایت آکا
پربازدیدها
تبلیغات