آکاایران: شعر طنز | شعر طنز زن متاهل | اشعار طنز و خنده دار

شعر طنز و بسیار خنده دار برای خانم های متاهل -

آکاایران: شعر طنز و بسیار خنده دار برای خانم های متاهل

شعر طنز و بسیار خنده دار برای خانم های متاهل -

باز شوهر بی بهانه

با ادایی کودکانه

شعر طنز و بسیار خنده دار برای خانم های متاهل -

هیکل چون استوانه

میکند غر غر به خانه

شعر طنز و بسیار خنده دار برای خانم های متاهل -

یادم آید روز اول

گردنش کج, دست و پا شل

شعر طنز و بسیار خنده دار برای خانم های متاهل -

پیش بابا موش می شد

سرخیش تا گوش می شد

شعر طنز و بسیار خنده دار برای خانم های متاهل -

دختری افتاده بودم

مهربان و ساده بودم

شعر طنز و بسیار خنده دار برای خانم های متاهل -

نرم و نازک

شاد و چابک

شعر طنز و بسیار خنده دار برای خانم های متاهل -

چشمهایم همچو آهو

عطر موهایم چو شب بو

شعر طنز و بسیار خنده دار برای خانم های متاهل -

می شنیدم از لب او

حرفهایی همچو جادو

شعر طنز و بسیار خنده دار برای خانم های متاهل -

من غلام خانه زادت

جان دهم هر دم به یادت

شعر طنز و بسیار خنده دار برای خانم های متاهل -

گر نیایی خانه ی من

می گریزد روحم از تن

شعر طنز و بسیار خنده دار برای خانم های متاهل -

بعد از آن گفتار زیبا

خام گشتم من همانجا

شعر طنز و بسیار خنده دار برای خانم های متاهل -

شد به پا جشن عروسی

کیک و شام و دیده بوسی

شعر طنز و بسیار خنده دار برای خانم های متاهل -

بعد از آن دیگر ندیدم

هرگز آن اوقات بی غم

شعر طنز و بسیار خنده دار برای خانم های متاهل -

قسمتم یک مرد جانی

اندکی لوس و روانی

شعر طنز و بسیار خنده دار برای خانم های متاهل -

بشنو از من جان خواهر

هر که کرد این دوره شوهر

شعر طنز و بسیار خنده دار برای خانم های متاهل -

خاک بر سر گشت و حیرانپ

شد پشیمان ، شد پشیمان ، شد پشیمان

شعر طنز و بسیار خنده دار برای خانم های متاهل -

شعر طنز و بسیار خنده دار برای خانم های متاهل


این مطلب مفید بود ؟ .

منبع :

گردآوری توسط بخش شعر طنز سایت آکا
پربازدیدها
تبلیغات