آکاایران: در ادامه این مقاله از مجموعه مقالات آکا, معنا، ریشه و کاربرد ضرب المثل خفته را خفته کی کند بیدار بررسی خواهیم کرد. با ما همراه باشید

ریشه و کاربرد ضرب المثل

 

حکایت خفته را خفته کند بیدار

در یکی از روستاهای کشور عزیزمان مردی خداپرست و دین دار زندگی می کرد. اما در این میان مردی بود که نه نماز می خواند و نه روزه می گرفت و نه خمس و ذکات پرداخت می کرد. اهالی مسجد همگی از این ماجرا ناراحت بودند و هر یک به فکر چاره ایی بودند. هریک به نوبه ی خود به پیش مرد می رفت  او را نصیحت می کرد تا شاید به راه درست هدایت شود اما مرد هر بار حرف های مردم را پشت گوش می انداخت و به آن ها بی توجه بود. مردم که دیگر خسته شده بودند به فکر چاره ایی برای این ماجرا افدادند زیرا از عاقبت مرد می ترسیدند و نگران او بودند. یک روز که دوباره دور هم جمع شده بودند تا دوباره دنبال راه چاره ایی باشند، امام جمعه مسجد گفت:خفته را خفته کی کند بیدار؟ ما همه ی سعی و تلاش خود را انجام داده ایم و وظیفه ی خود را به عنوان مسلمان ایفا کرده ایم ولی او نمی خواهد که آگاه شود و خود را به خواب و غفلت زده است. از ما دیگر هیچ کاری برنمی آید. خودش باید بخواهد تا ما نیز بتوانیم به او کمک کنیم.

نتیجه گیری: هرگز.هرگز نمی توان کسی را که خودش را به غفلت و بی خیالی زده آگاه کرد زیرا نمی خواهد آگاه شود.

ریشه ضرب المثل خفته را خفته کی کند بیدار از شهری از سنایی گرفته شده است:

عالمت غافلست و تو غافل

خفته را خفته کی کند بیدار

سنایی

سنایی معتقد است که انسان غافل نمی تواند فرد دیگری را هوشیار و آگاه کند.

سعدی برخلاف نظر سنایی این سخن را اشتباه می‌داند و معتقد است:

باطل است آنچه مدّعی گوید

خفته را خفته کی کند بیدار

مرد باید که گیرد اندر گوش

ور نوشته است پند بر دیوار

و ….

ریشه و کاربرد ضرب المثل

سعدی

عقیده سعدی بر این است که هر انسانی باید به تمامی پندها و سخنان گوش جان بسپارد چراکه می تواند پندآموز باشد و او را از خواب غفلت بیدار کند، شیخ سخن عقیده دارد گاهی ممکن است کسی که اهل عمل نیست و خودش در خواب غفلت به سر می برد، سخنی را بر زبان بیاورد که سبب هدایت دیگران شود پس اگر عقل ما می‌گوید که حرفی یا نصیحتی درست است مهم نیست که گوینده آن که باشد و این ادعا که انسان غافل و خفته نمی تواند کسی را آگاه کند، ادعای باطلی است.

معنای ضرب المثل خفته را خفته کی کند بیدار

این ضرب المثل بدین معنا می باشد، همانطور که فرد خفته نمی تواند فرد خفته دیگری را بیدار کند، فردی که خودش درک و آگاهی درستی ندارد و رفتارش از سر نادانی است، نمی‌تواند برای دیگران آموزگار خوبی باشد و برای آموختن دانش به دیگران ابتدا باید خود فرد دانا باشد. این فرد ابتدا باید خودش رفتار و منش درست را یاد بگیرد و خود را آگاه کرده و به معلوماتش اضافه کند.

کاربرد ضرب المثل خفته را خفته کی کند بیدار

کاربرد این ضرب المثل زمانی است که فردی که خود نادان بوده و در خواب غفلت به سر می برد و به چیزی که می گوید، عمل نمی کند، فرد دیگری را نصیحت می‌کند.

 

گردآوری توسط بخش ضرب المثل- معنی ضرب المثل سایت آکا
پربازدیدها
تبلیغات