یکی به نعل می‌زند، یکی به میخ؛ از آن مثل‌هایی است که از قدیم تا کنون ورد زبان ایرانی‌ها بوده است. مصداق این مثل، افرادی هستند که موضع و خط و مشی روشن و شفافی ندارند. گفتار و کردار دوگانه‌ای دارند و می‌کوشند تا در ماجراهای زندگی، بَدهِ نشوند تا به هر شکلی منافع خود را حفظ کنند.

داستان ضرب المثل

آکاایران: نعل‌بندان، زمان کوبیدن نعل برای گرفتن شدت ضربه اولی که به میخ نعل می‌زنند ضربه دوم را آرام‌تر به نعل می‌زنند، یا به قولی برای جلب رضایت صاحب اسب و همینطور برای آرامش اسب که بی‌ قراری نکند و لگد نیندازد یک ضربه به میخ و یکی نیز به نعل می‌زنند. بعدها این کار به ضرب المثل تبدیل شد و در مورد افرادی به کار می رود که رک و راست نیستند و بله را با نه همراه می‌کنند.

یکی به نعل می‌زند و یکی به میخ، از آن مثل‌هایی است که امروز نیز استفاده زیادی دارد و مصداق این مثل، کسانی هستند که موضع و خط و مشی روشن و شفافی ندارند، گفتار و کردار دوگانه‌ای دارند و می‌کوشند تا در ماجراهای زندگی، تبدیل به انسان به اصطلاح بد نشوند تا به هر شکلی منافع خود را حفظ کنند. چنانچه بخواهیم واضح تر بگوییم، منافقانه حرف می‌زنند و دورویانه عمل می‌‌کنند و همین رفتارشان سبب سردرگمی و پریشان فکری طرف مقابلشان می‌شود.

بنابراین، «یکی به نعل زدن و یکی به میخ»؛ یعنی رفتار دوگانه داشتن برخی افراد جامعه. البته ریشه شناسی این پدیده به شرایط سیاسی و اجتماعی جامعه ایران در 1000سال اخیر بازمیگردد که وجود حکومت‌های دیکتاتور و ناامنی‌های اجتماعی باعث شکل‌گیری اخلاق ریاکارانه در جامعه گردید و نمونه به چالش کشیدن این اخلاق را در اشعار و تمثیل‌های مولانا، حافظ و عبیدزاکانی می‌توان با همه وجود احساس کرد.

 

داستان ضرب المثل

معانی ضرب المثل یکی به نعل میزنه یکی به میخ:

- کسانی هستند که موضع و خط و مشی روشن و آشکاری ندارند، گفتار و کردار دوگانه‌ای دارند .

- هر وقت کسی دو پهلو حرف بزند و دیگران به تردید افتادند که آیا او ما را تخریب می کند یا از ما حمایت می کند .

- ریاکاری افراد را نشان میدهد که در بیان مواضع اصلی خود احتیاط میکند و طوری صحبت می کند که برایش مشکل ساز نشود .

- بعضی وقتها اشخاص ناآگاه به علت اینکه توانایی تصمیم گیری ندارند ، حرف دو طرف دعوا را تائید میکنند زیرا توانایی تشخیص درست و اشتباه را ندارند .

- ترس از دست دادن منافع از دو طرف دعوا را نشان می‌دهد ، گاهی فرد با هر دو طرف دعوا رابطه دارد و میخواهد رابطه اش خراب نشود .

گردآوری توسط بخش ضرب المثل- معنی ضرب المثل سایت آکا
پربازدیدها
تبلیغات