آکاایران: تست هوش مسابقه ی دو بسیار راحت بوده و پاسخ آن را به سادگی می توان با اندکی تمرکز بدست آورد و خود را ارزیابی کرد

تست های هوش بسیار جالب هستند و با حل کردن آن ها می توان میزان باهوش بودن خود را
ارزیابی کردتست هوش بسیار ساده هم باعث می شود تا افرادی که ضریب هوشی بسیار بالایی
ندارند با حل کردن این تست های هوش به بهترین جواب ها برسند و امید وار باشند تست هوش بسیار
ساده مسابقه ی دو کمک می کند تا با اندکی فکر کردن به بهترین نتایج در این باره برسیم تست
هوش بسیار ساده را در آکاایران بخوانید.

تست هوش بسیار ساده مسابقه ی دو

تست هوش

یک مسابقه دو با مانع برگزار شده است. ۵ دونده در آن شرکت کرده اند و همه این دونده ها در نهایت
فاقد خطا از خط پایان عبور نموده اند. حمید قبل از بهشاد از خط پایان گذشته ولی پشت سر محسن
بوده است. بیژن هم زودتر از کیوان از خط عبور کرده ولی پشت سر بهشاد بوده است. آیا می
توانید رتبه بندی این ۵ دونده را مشخص کنید؟

 

….

….

….

….

….

….

تست هوش بسیار ساده | بررسی تست هوش بسیار ساده و پاسخ بسیار راحت آن

آکاایران: تست هوش بسیار ساده | بررسی تست هوش بسیار ساده و پاسخ بسیار راحت آن

بررسی تست هوش بسیار ساده

پاسخ تست هوش بسیار ساده

پاسخ تست هوش:

۱٫ محسن
۲٫ حمید
۳٫ بهشاد
۴٫ بیژن
۵٫ کیوان

آی هوش

.

منبع : niksalehi.com

گردآوری توسط بخش ضرب المثل- معنی ضرب المثل سایت آکا
پربازدیدها
تبلیغات