آکاایران: در جمع های مهمانی و اقوام می توان با گفتن ضرب المثل های خنده دار با یکدیگر شاد بود

 
 
 

در جمع های مختلف می توان با استفاده از ضرب المثل های خنده دار با یکدیگر شاد و دورهم
خندید اینگونه ضرب المثل ها با طنزهایی که در میان ریشه ها و کلمات خود دارند به عنوان کنایه ای هم
استفاده می شود و به کار می روند در اینگونه ضرب المثل های خنده مناسب مهمان می توان به
خنده و شادی سر به سر مهمانان نیز گذاشت و فضای مهمانی را شاد کرد بررسی اینگونه ضرب المثل های
شاد را در آکاایران بخوانید.

ضرب المثل های خنده دار مهمان

ضرب المثل های میهمان

بهتر است که مهمان در اوج احترام ، منزل را ترک کند .
ضرب المثل آلمانی

به مهمان همیشگی ، خوشآمد گفته نمی شود .
ضرب المثل آلمانی

مهمان هر روزه دزد آشپزخانه است
ضرب المثل اسپانیایی

مهمان همیشگی سربار می شود .
ضرب المثل عبری

مهمان و ماهی در ظرف سه روز می گندند .
ضرب المثل ایتالیایی

برای مهمان یک روزه یک مایل به استقبالش می روند .
ضرب المثل عبری

مهمان مثل باران بوده و باران مداوم نیز کسالت بار است .
ضرب المثل عبری

 

چیزهایی را که یک مهمان در عرض یک ساعت می بیند ، صاحب خانه به
دشواری در عرض یک سال می بیند .
ضرب المثل آلمانی

یک مهمان ، همیشه نباید مهمان باشد.
ضرب المثل رومی

مهمان دل آزار مثل نمک برای چشم دردناک است.
ضرب المثل دانمارکی

مهمان تنها به خانه شادمان و خوشبخت می آید.
ضرب المثل برمه ای

بیرون کردن یک مهمان ، شرم آورتر از نپذیرفتن یک مهمان است .
ضرب المثل رومی

هفت روز ، نهایت عمر یک مهمان است .
ضرب المثل برمه ای

هفت روز ضیافت بوده و نه روز کشمکش است .
ضرب المثل رومی

آشنایی با ضرب المثل های خنده دار برای میهمان

آکاایران: ضرب المثل های خنده دار | آشنایی با ضرب المثل های خنده دار برای میهمان

داستان ضرب المثل های مهمان

بررسی ضرب المثل های خنده دار مهمان

مهمان دو خانه از گرسنگی می میرد .
ضرب المثل هندی

مهمان ناخوانده ، بلا است
ضرب المثل آلمانی

سرفه ی مهمان ، به معنای قاشق خواستن است.
ضرب المثل عبری

ترک مهمان ، آرامش میزبان را به همراه دارد .
ضرب المثل چینی

پرشین جوک

 

.

منبع : niksalehi.com

گردآوری توسط بخش ضرب المثل- معنی ضرب المثل سایت آکا
پربازدیدها
تبلیغات