آکاایران: ریشه ضرب المثل دوستی با مردم دانا نکوست, داستان ضرب المثل دوستی با مردم دانا نکوست, داستان ضرب المثل ها

ضرب المثل دوستی

آکاایران: ریشه ضرب المثل دوستی با مردم دانا نکوست

ریشه ضرب المثل دوستی با مردم دانا نکوست, داستان ضرب المثل دوستی با مردم دانا نکوست

در این مطلب از ابرتازه ها ریشه ضرب المثل دوستی با مردم دانا نکوست را بیان می نماییم. برای استفاده از این مطلب با ما همراه باشید.

مورد استفاده:

به کسانی گفته می شود که می دانند معاشرت با افراد دانا سعادتمندی می آورد.

داستان ضرب المثل:

روزی روزگاری، مرد دانایی از منطقه ی آبادی که پر از درختان میوه بود می گذشت. ناگهان چشمه ی آبی را دید که از آن رودی روان شده بود. مرد که خیلی خسته بود، هوس کرد برود و زیر درختی کنار رود کمی استراحت کند. مرد افسار اسبش را به درختی بست زیراندازش را برداشت تا زیر درختی پهن کند و بخوابد که ناگهان دید باغبانی کنار رودخانه بیلش را به درخت تکیه داده و همانجا خوابیده. باغبان خسته با دهان باز خوابیده بود مرد با دیدن باغبان که به این شکل خوابیده بود خنده اش گرفت. در همین حین به یکباره عقربی از کنار مرد خوابیده می گذشت مرد دانا دید عقرب از بدن و گردن مَرد گذشت و وارد دهان باغبان شد بعد مرد باغبان دهانش را بست. مرد دانا که نمی توانست قبول کند عقربی به همین راحتی وارد بدن فردی شود و جان او را بگیرد، با خود گفت: هر جور شده باید از مرگ این مرد جلوگیری کنم و فکر کردن راه چاره ای به ذهنش رسید.

مرد مسافر شاخه ی تازه ای از یکی از درختان باغ کَند. ترکه ی دردناکی از آن درست کرد و شروع کرد داد و بیداد به راه انداختن تا مرد باغبان را از خواب بیدار کرد. همین که مرد بیدار شد اولین ضربه را به او زد تا سریع از جایش بپرد و به حرکت وادار شود. باغبان بیچاره که مات و متحیر مانده بود پرسید: تو کیستی؟ چرا می زنی؟ از کجا آمدی؟ ولی مرد دانا فاقد اینکه جوابی بدهد با ترکه او را دنبال می کرد و می گفت: بلند شو! بلند شو! تا دیر نشده چند تا میوه ی گندیده بخور.

حتما بخوانید:  ریشه ضرب المثل بیله دیگه ، بیله چغندر

مرد باغبان که متوجه ی منظور او نبود می گفت: حالا چرا میوه ی گندیده. اگر بخواهم بخورم، از میوه های سالمش می خورم، چون باغ خودمه و خودم زحمتش را کشیدم. ولی گوش مرد دانا به این حرف ها و دلیل و منطق ها بدهکار نبود. باغبان را با ترکه می زد که جایی ثابت قرار نگیرد و می گفت: نه تو باید میوه ی گندیده بخوری!

باغبان که دستش خالی بود و چاره ای جز تسلیم در برابر مرد دانا نداشت، دید اگر میوه های گندیده ی باغش را بخورد بهتر از این است که مرتب ضربات ترکه به جانش بخورد. شروع کرد به خوردن میوه های گندیده ای که خودش از درختان باغ چیده بود تا به دور بریزد. مرد باغبان خورد و خورد تا جایی که دیگر از شدت سیری داشت خفه می شد.

مرد باغبان با همان حالت زاری و بیچارگی رو کرد به مرد دانا و گفت: حداقل بگو جرم من چی هست که چنین مجازات سنگینی را فاقد هیچ گونه محاکمه ای برایم در نظر گرفتی؟ چیزی نمانده از خوردن این همه میوه ی گندیده جانم را از دست بدهم.

مرد دانا همینطور که به طرف اسبش می رفت تا طنابش را باز کند و سوارش بشود گفت: حالا کجاش رو دیدی؟ حالا که میوه های باغت را خوردی موقع دویدن زیر درختان باغت هست.

مرد دانا سوار بر اسبش با ترکه ای که درست کرده بود به مرد باغدار ضربه می زد و باغدار بیچاره می دوید. تا جایی که مرد باغدار لحظه به لحظه حالش بدتر می شد. و در اثر این همه فشار و ترس و دلهره که مرد دانا برایش ایجاد کرده بود حالش بهم می خورد. مرد دانا آنقدر این کار را ادامه داد تا باغدار هرچه خورده بود بالا آورد.

آن وقت مرد باغدار گوشه ای روی زمین افتاد و مرد دانا هم از اسبش پیاده شد، بالای سرش رفت و گفت: رفیق حالت چطور است؟

مرد باغدار که خیلی عصبانی بود و می دید مردی که تا آن لحظه در حال زورگویی و اذیت او بود حالا که حالش بهم خورده بالای سرش آمده حالش را می پرسد و به رویش لبخند می زند. گفت: تو مرا کشتی حالا، حالم را می پرسی؟ مرد دانا گفت: مرا ببخش ای دوست! من چاره ای جز این کار نداشتم؟ باغبان که معنی و مفهوم حرف های او را نمی فهمید، گفت: یعنی که چی؟ تو چاره ای نداشتی جز اینکه مرا با ترکه بزنی؟

حتما بخوانید:  ریشه ضرب المثل جوینده یابنده بود

مرد دانا گفت: من از این مسیر می گذشتم که خواستم کمی در کنار رودخانه استراحت کنم. به یکباره تو را دیدم که خوابیده بودی تو آنقدر خسته بودی که دهانت بازمانده بود. من دیدم که عقربی در اطراف تو حرکت می کند، عقرب روی بدن تو آمد و آمد روی صورتت و رفت داخل دهانت آن وقت تو دهانت را بستی. من خواستم کمکی به تو بکنم. اگر به تو می گفتم که عقربی را تو قورت داده ای از شدت ترس می مردی.

تنها راه چاره ای که به ذهنم رسید این بود که تو را به تحرک وادارم و کاری کنم تا تو حالت بهم بخورد به خاطر همین مجبورت کردم میوه های گندیده ی باغت را بخوری و بدوی تا قبل از اینکه زهر عقرب اثر کند آن را بالا بیاوری. برای اینکه حرفهایم را باور کنی، کافی است محتویات معده ات را که بالا آورده ای یکبار دیگر نگاه کنی.

مرد باغبان که باورش نمی شد این کار را کرد و دید یک عقرب سیاه را بالا آورده. مرد دانا با این کارها جان او را نجات داده بود. مرد باغبان به یکباره تمام ترکه هایی که خورده بود را فراموش کرد و به دست و پای مرد دانا افتاد و از او تشکر کرد.

منبع:rasekhoon.net

.

منبع : abartazeha.com

گردآوری توسط بخش ضرب المثل- معنی ضرب المثل سایت آکا
پربازدیدها
تبلیغات