آکاایران: مجموعه: دنیای ضرب المثل

ضرب المثل آب

آکاایران: داستان ضرب المثل آب ها از آسیاب افتادن

داستان ضرب المثل آب ها از آسیاب افتادن

 

معنی ضرب المثل:

- در زمانی بکار می رود که غائله (چنانکه انتظار می رفت) ختم شود و آرامش برقرار گردد.

- معمولاً (از قبل) انتظار ختم مسئله هست فقط دیر یا زود آن مشخص نیست؛ یعنی معلوم نیست که کی آبها از آسیاب می افتند.

- آرامشی برقرار شد- سرو صدا خاموش شد.

 

ریشه و مفهوم ضرب المثل آب ها از آسیاب افتادن

آسیاب آبی، معمولاً توربینی داشت که خارج از کارخانه نصب بود و بوسیله آب می چرخید؛ بسته به موقعیت مکانی آسیاب و میزان تسلط آب، ممکن بود آب جوی یا رود از زیر توربین بگذرد، یا آنکه از بالا روی آن بریزد و آنرا بچرخش در آورد. و آن توربین توسط شافتی، چرخش را به سنگ آسیاب منتقل می ساخت و سنگ می چرخید.

 

ناگفته نماند که هر آسیابی دو سنگ داشت، یکی سنگ زیرین (که ثابت بود) و دوم سنگ زبرین که روی سنگ زیرین می چرخید و گندم را آرد می کرد. بنابراین، تمامی فشارها به سنگ زیرین وارد می آمد، لذا می بایستی از جنسی سخت تر از سنگ زبرین تهیه می شد، و به همین سبب گفته اند:

مرد باید که در کشاکش دهر          سنگ زیرین آسیا باشد

یعنی مرد باید مانند سنگ زیرین آسیاب سخت باشد و بتواند در برابر فشارها، تنگناها و دشواری های زندگی تاب بیاورد. در هرصورت تا وقتی آب در آن جوی جریان داشت، آسیاب نیز برقرار بود؛ و هرگاه از چرخش باز می ماند، آسیابان می گفت «آب از آسیاب افتاد» و این لفظ، از تکیه کلام آسیابانان بجای مانده است.

 


.

منبع : beytoote.com

گردآوری توسط بخش ضرب المثل- معنی ضرب المثل سایت آکا
پربازدیدها
تبلیغات