ضرب المثل ایرانی

آکاایران: انواع ضرب المثل ایرانی به ترتیب حروف الفبا (ل)

آکاایران:  

انواع ضرب المثل ایرانی به ترتیب حروف الفبا (ل)

لالایی میدونی چرا خوابت نمیبره.

لام تا کام صحبت نکرد

لا ابالی چه کند، دفتر دانائی را .
لایق ریش پدرش است.
لایق آب ریختن به دست او نیست.

لایق هر سر نباشد، افسری.
لام تا کام با کسی در اینباره صحبت نکن.
لاف کار اجلاف است.

لباس میپوشد، تا خود را بپوشد.
لباس پس از عید، برای گل منار خوب است.
لب بود که دندون اومد.

لب از لب برداشت.

لبش را تو گذاشت.

لباده بر گاو نهادن.

لت و پارش کرد.
لقمان حکیم را گفتند: ادب از که آموختی؟ گفت: از بی ادبان. سعدی
لگد به گور حاتم زده.
لنگه کفش هم در بیابان غنیمت است
لنگ انداختن
لطف مکرر
لجن مالش کرد.
لرزه بر اندامش افتاد.
لعنت بر دکان داری که مشتری خودش را نشناسد.
لغز می خواند.
لفت لعابش می دهد.

لفتش نده.
لقمه سر سیری است.

لق لق ، زبون گرفته.

لقمه به اندازه دهانت بردار.
لقمه بزرگ توی گلویت گیر می کند.
لقمه را از پشت سر به دهان می گذارد.
لم کار را یاد گرفته است.
لگد به بخت خود می زند.
لوطی خور شد.
لوطی گری کرد.

لولهنگش آب می گیره.
لش لش را میره و بیکار میگرده .

لقمه بزرگتر از دهن گلو را میگیره. ( لقمه یزرگتر از دهانش بر میداره.)
لنگ حمام را هر کس ساعتی میبنده.
لنگه کفش در بیابان نعمت است.
لنگی را بر هوا ری پوشیدن.
لگد مادیان بر نریان درد نکند.

لذت دنیا زن و دندان بود؛ بی زن و دندان جهان زندان بود.
لیلی مرد بود یا زن.

لیلی را از دریچه چشم مجنون باید دید.
لل للی و تل للی.

بیتوته

مطالب مرتبط:

  1. آش نخورده و دهان سوخته (ضرب المثل)
  2. ضرب المثل : عمرو در امانت خیانت نکرد، تو چرا ؟
  3. ضرب المثل : هفت خط
  4. ضرب المثل : از بیخ عرب شد
  5. ضرب المثل : عهد دقیانوس
  6. ضرب المثل :رقص شتری
  7. ضرب المثل : الکی
  8. ضرب المثل : هولی نمکی سرش آمده

.

منبع : jazzaab.ir

گردآوری توسط بخش ضرب المثل- معنی ضرب المثل سایت آکا
پربازدیدها
تبلیغات