ریشه ضرب المثل

آکاایران: ریشه ضرب المثل یک روز من یک روز استاد

آکاایران: ریشه ضرب المثل یک روز من یک روز استاد

مورد استفاده:
برای افراد تنبلی که با بهانه تراشی کم کاری خود را به گردن دیگران می اندازند.
روزی روزگاری در روستای کوچکی مرد کشاورزی زندگی می کرد که سواد خواندن و نوشتن نداشت، چون خود از این قضیه در رنج بود، بسیار علاقمند بود که تنها پسرش درس بخواند و باسواد شود. در روستای کوچک آنها مدرسه ای نبود تا کشاورز پسر نازپرورده اش را برای سوادآموزی به مدرسه بفرستد. به همین دلیل یک روز مرد کشاورز به همراه پسرش به شهر رفت تا او را در مدرسه ی شهر ثبت نام کند. مرد کشاورز زمانی که از محل زندگی فرزندش در مدرسه مطمئن شد، با خوشحالی فراوان از اینکه فرزندش باسواد به روستا بازمی گردد به خانه ی خود برگشت.
از آن روز به بعد مرد کشاورز در ده به تنهایی تمام کارهای مزرعه را انجام می داد و در دل خوشحال بود از اینکه تنها پسرش مشغول درس خواندن است. او تمام سختی های کار را بر دوش می کشید به امید اینکه پسرش در شهر باسواد می شود و پس از بازگشت، باعث افتخار او و خانواده اش خواهد شد.
تا اینکه فصل تابستان و زمان تعطیلی مدارس فرارسید. مرد کشاورز و خانواده اش با شادی فراوان خانه را آماده ی ورود پسرشان کردند و منتظر بازگشت او بودند. تا اینکه در روز موعود مرد کشاورز با دوستان و آشنایان به استقبال پسر دانش آموز رفتند. بعد از رسیدن پسر به ده مرد کشاورز مردم روستا را به خانه ی خود دعوت کرد تا در شادی او سهیم باشند.
چند روز پس از بازگشت پسرک به ده پیرمردی که باسوادترین فرد ده محسوب می شد او را در کوچه دید و از او خواست به دکانش برود تا سؤالاتی در مورد درس و مدرسه در شهر از او بپرسد. اما پیرمرد هرچه می پرسید، پسرک او را نگاه می کرد، و هیچ پاسخی نمی داد. پیرمرد گفت: پس تو تاکنون در شهر چه کرده ای و چه آموخته ای؟ پسرک خونسرد پاسخ داد: هیچ! پیرمرد با تعجب گفت: چرا؟ جواب داد: تقصیر من نیست که بی سوادم؟ تقصیر هفته است که هفت روز است؟ یک روز من بیحال و مریض بودم یک روز استادم، یک روز من حمام می رفتم یک روز استادم. یک روز من لباس هایم را می شستم و یک روز استادم، یک روز هم جمعه بود که درس و حساب در مدرسه تعطیل بود.

.

منبع : jazzaab.ir

گردآوری توسط بخش ضرب المثل- معنی ضرب المثل سایت آکا
پربازدیدها
تبلیغات