10 ضرب المثل متناقض در زبان انگلیسی!

آکاایران: 10 ضرب المثل متناقض در زبان انگلیسی!

آکاایران: زبان پدیده ای پیچیده است. و وقتی که به واژه ها ی طعنه آمیز و عبارت ها ی متناقض برمی خوریم پیچیده تر نیز می شود. اما عجیب تر از پیچیدگی بعضی وقتها به جملاتی برمی خوریم که توضیح دانشان مشکل است.

در زیر لیستی را می بینید از جملات جالب و مثل ها ی عاقلانه که در زمان خود صادقانه و درست پنداشته می شدند. از پیچیدگی زبان انگلیسی لذت ببرید و از پیچیدگی عقلانیت فیلسوفانه شان. اینجا تعدادی از گفته ها ی جالب، خنده دار و البته خردمندانه را می بینید که هر کدام ظاهرا نصیحت دیگری را نقض می کنند.

1. صدای اعمال بلندتر از کلمات است. قلم قوی تر از شمشیر است. مرد خاموش مرد عاقلی است. انسان فاقد سخن انسان فاقد فکر است.

2. دانش قدرتمند است. جهالت خوشبختی است.

3. قبل از خیزبرداشتن به جلو فکر کن. کسی که تامل نمی کند گمشده است. از روی پلهایت رد شو وقتی که به آنها می رسی. آگاهی قبلی مثل آماده شدن برای خطرها زودتر از موقع است.

4. تا خطر نکنی چیزی بدست نمی آوری. امنیت بهتر از پشیمانی است.

5. دو سر بهتر از یک سر است. اگر می خواهی کاری درست انجام شود، خودت آن را انجام بده.

6. دست که زیاد شد کارها زودتر پیش می رود. آشپز که دو تا شد غذا یا شور می شود یا بی نمک.

7. ذهن ها ی بزرگ مثل هم می اندیشند. احمق ها به ندرت با یکدیگر تفاوت دارند.

8. پرنده ها یی با بال ها ی یک شکل با هم می مانند. متضادها یکدیگر را جذب می کنند.

9. هرچه بزرگتر بهتر. بهترین چیزها در بسته بندی ها ی کوچک می آیند.

10. چیزهایی که از دست داده ایم تازه قدرشان را می فهمیم. از دل برود هر آنکه از دیده برفت.

تهیه و تنظیم : تفریح و سرگرمی تالاب

.

منبع :

گردآوری توسط بخش ضرب المثل- معنی ضرب المثل سایت آکا
پربازدیدها
تبلیغات