آکاایران: سرم را سرسری متراش ای استاد سلمانی , این ضرب المثل را افرادی به کار می برند که می خواهند بگویند من در شهر و دیار خود آدم مهم و سرشناسی هستم.

سرم را سرسری متراش ای استاد سلمانی

سرم را سرسری متراش ای استاد سلمانی , سرم را سرسری متراش ای استاد سلمانی *** که هرکس در دیار خود سری دارد و سامانی

مورد استفاده:

این ضرب المثل را افرادی به کار می برند که می خواهند بگویند من در شهر و دیار خود آدم مهم و سرشناسی هستم.

در زمان پادشاهی ابراهیم ادهم این مرد عارف و خداپرست یک روز با خود فکر کرد که اگر بخواهد پادشاه عادی باشد
و با عدل و انصاف بر مردم حکومت کند، ممکن است از عبادت و بندگی خدا عقب بماند. به همین دلیل فاقد اینکه
حرفی به اطرافیانش بزند یک روز از قصر خارج شد و راه کوه و بیابان را در پیش گرفت.

ابراهیم لباس ساده ای پوشید و به هر شهری که وارد می شد چند روزی کار می کرد و با مزدش مقداری آب و نان می خرید
و دوباره راهی کوه و بیابان می شد تا فقط در دل کوه به پرستش و عبادت خداوند بپردازد.

از طرفی مادر ابراهیم ادهم وقتی که خبردار شد پسرش یکباره تاج و تخت پادشاهی را رها کرده

و هیچ کس از محل اقامت او خبر ندارد، تصمیم گرفت خودش به دنبال پسرش برود. او برای این کار کاروانی را به راه انداخت
و هرچه طلا و جواهر در خزانه ی پادشاهی بود بار شترها کرد و با کنیزکان و غلامان بسیاری به راه افتاد.

داستان ضرب المثل سرم را سرسری متراش ای استاد سلمانی

آنها شهر به شهر به دنبال ابراهیم می رفتند و در هر شهر جارچیان جار می‎ زدند ما به دنبال ابراهیم ادهم هستیم
هرکس خبر یا نشانی از او به ما بدهد مژدگانی، این کاروان و بار شترانش که طلا و جواهرات است را برای خود کرده است.

ابراهیم ادهم چون مدت ها بود در کوه و دشت و بیابان به سر می برد، موهای سر و صورتش بسیار بلند و ژولیده شده بود
و با این سر و صورت حتی کسی به او کار هم نمی داد. چون او پول نداشت هیچ سلمانی قبول نمی کرد،
موهای به این بلندی را کوتاه کند فاقد اینکه هیچ دستمزدی بگیرد.

یک روز ابراهیم ادهم از دکّه سلمانی می گذشت دید مرد سلمانی مشتری کمی دارد.
جلو رفت و از او خواست موهای او را هم کوتاه کند تا بعداً پولش را بدهد. استاد سلمانی گفت:
نسیه نمی توانم کار کنم. این موهای ژولیده ی تو وقت زیادی از من می گیرد. شاگرد سلمانی که شاهد این قضایا بود
از اُستاد اجازه خواست تا او این کار را انجام دهد. ولی استاد سلمانی شروع کرد به دادوبیداد کردن
که نمی توانم مفت و مجانی سر هر فقیر و بیچاره ای را اصلاح کنم. برو به مشتری ها برس.

سرم را سَرسَری متراش ای استاد سَلمانی -

آکاایران: سرم را سَرسَری متراش ای استاد سَلمانی

شاگرد گفت: باشد اول کار مشتری ها را انجام می دهم بعد اجازه دهید
موهای این مرد فقیر و بیچاره را هم اصلاح کنم. استاد سلمانی فریاد زد:
برو به اصلاح این مرد فقیر برس، از فردا هم نمی خواهم بیایی سرکار. ابراهیم ادهم که اوضاع را اینگونه دید،
راهش را گرفت تا برود که شاگرد سلمانی دستش را گرفت و گفت: صبر کنید. من خودم هم علاقه ای به کار کردن
در دکّان این مرد خودخواه و از خدا بی خبر ندارم. بیا برویم من خودم موهای تو را کوتاه می کنم
از فردا هم خدا بزرگ و روزی رسان است.

ضرب المثل سرم را سرسری متراش ای استاد سلمانی

شاگرد سلمانی ابراهیم را روی تخته سنگی در گذر اصلی شهر نشاند
و شروع کرد به اصلاح سر و صورت او. موهای ابراهیم آنقدر بلند بود که اصلاح او ساعتی وقت برد.

آخر کار سلمانی بود که صدای جارچیان مادر ابراهیم ادهم بلند شد که فریاد می زدند:
ما از طرف مادر پادشاه عادلمان ابراهیم ادهم وارد این شهر شده ایم
هر کس از او خبری بگوید مژدگانی او ثروت عظیمی از طلا و جواهرات خواهد بود.

ابراهیم ادهم به شاگرد سلمانی گفت: ای جوان پاک دل، برو به این جارچیان بگو که ابراهیم ادهم را می شناسی.
آن وقت مرا به آنها معرفی کن و مژدگانی که ثروت زیادی هم هست را بگیر.
نوش جانت این پاداش قلب پاک و مهربان توست.

شاگرد سلمانی که باورش نمی شد این مرد ژولیده که حتی پول پرداخت سلمانی اش را ندارد
ابراهیم ادهم باشد گفت: تو مطمئنی؟ ابراهیم گفت: تو به جارچیان خبر بده آنها همه مرا می شناسند.
او به طرف جارچیان رفت و خبرش را گفت: سپس مادر ابراهیم ادهم
که فرزندش را از دور دید به طرف پسرش دوید و او را در آغوش گرفت.

این خبر به سرعت پیچید و همه ی مردم جمع شدند. مادر ابراهیم ادهم
در جمع همه ی مردم شهر مژدگانی خبر خوش شاگرد
سلمانی را به او داد او با این عمل انسانی ثروت فراوانی را صاحب شد.
استاد سلمانی که این صحنه ها را می دید حرص می خورد
ولی کاری از دستش برنمی آمد و دیگر پشیمانی سودی نداشت.

راسخون

.

منبع :

گردآوری توسط بخش ضرب المثل- معنی ضرب المثل سایت آکا
پربازدیدها
تبلیغات