آکاایران: معمای المپیادی گزاره های درست را در ادامه ببینید :

معمای المپیادی  گزاره های درست

معمای المپیادی گزاره های درست را در ادامه ببینید :

معمای المپیادی : گزاره های درست

5 گزاره در زیر آمده است. حداکثر چند تا از آنها می توانند با هم درست باشند؟

الف) اگر ب درست باشد آنگاه این گزاره غلط است.

ب) اگر تعداد گزاره های درست بیش تر از ۲ باشد یکی از آنها پ است.

پ) حداقل یکی از الف و ت غلط است.

ت) ب و پ یا هر دو درست اند یا هر دو غلط.

ث) ب یا درست است یا غلط.

1) ۳         2) ۱           3) ۴          4) ۲           5) ۰

معمای المپیادی

معمای المپیادی

آکاایران: معمای المپیادی گزاره های درست

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

معمای المپیادی

پاسخ معمای المپیادی: گزاره های درست

گزینه ی «۳» درست است.

واضح است که الف و ب نمی توانند با هم درست باشند
(اگر با هم درست باشند طبق گزاره ی الف، الف باید غلط باشد که این تناقض است).
بنابراین حداکثر 4 گزاره می توانند هم زمان درست باشند.
از طرف دیگر همه ی گزاره ی ب تا ث می توانند با هم درست باشند. پس جواب همان 4 است.

آی هوش

.

منبع :

گردآوری توسط بخش ضرب المثل- معنی ضرب المثل سایت آکا
پربازدیدها
تبلیغات