آکاایران: ضر المثل ها گاهی داستان های تاریخی دارند و گاهی هم از فانتزی ها و تخیلاتی ساخته شده اند که برگرفته از ذهن نویسنده آنهاست. داستان ضرب المثل بزك نمير بهار مي آد خربزه و خيار مي آد هم از ان دسته داستان های فانتزی است که درباره شخصیت پسرکی به نام حسنی بیان شده است.

معنی بزک نمیر بهار میاد کمبزه با خیار میاد

⭕ وعده بی اساس دادن

⭕ یعنی به زبان ساده و عامیانه ندادن علوفه به بز و وعده دادن از رسیدن فصل بهار با خربزه، طالبی و خیار.

⭕ مفهوم دادن وعده های دور و داز و نامعلوم با زبان شیرین و خوش که به سبب محیا نکردن وعده ها زمان حال، ایجاد می شود.

⭕ دادن وعده های سر خرمن از سر خساست به کسی.

داستان ضرب المثل " بزک نمیر بهار می آد ، خربزه و خیار می آد"

حسنی با مادر بزرگش در ده قشنگی زندگی می‌کرد . حسنی یک بزغاله داشت و اونو خیلی دوست داشت . روزها بزغاله را به صحرا می‌برد تا علف تازه بخورد .هنوز پاییز شروع نشده بود که حسنی مریض شد و یک ماه در خانه ماند . مادربزرگ حسنی کاه و یونجه‌ای که در انبار داشتند به بزغاله می داد .وقتی حال حسنی خوب شده بود ، دیگر علف تازه‌ای در صحرا نمانده بود . آن سال سرما زود از راه رسید .

بزک نمیر

همه جا پر از برف شد و کاه و یونجه‌های انبار تمام شد . بزغاله از گرسنگی مع مع می‌کرد . حسنی که دلش به حال بزغاله گرسنه می‌سوخت اونو دلداری می‌داد و می‌گفت : “ صبر کن تا بهار بیاید آنوقت صحرا پر از علف می‌شود و تو کلی غذا می‌خوری . ”مادر بزرگ که حرفهای حسنی را شنید خنده‌اش گرفت و گفت : تو مرا یاد این ضرب المثل انداختی که می‌گویند بزک نمیر بهار میاد خربزه و خیار میاد . آخه پسر جان با این حرفها که این بز سیر نمی‌شود .

به خانه همسایه برو و مقداری کاه از آنها قرض بگیر تا وقتی که بهار آمد قرضت را بدهی . حسنی از همسایه‌ها کاه قرض کرد و به بزک داد و بزک وقتی سیر شد شاد وشنگول ، مشغول بازی شد .

 

شعر بزک نمیر بهار میاد کمبزه با خیار میاد

گریه مکن عزیز من            موسم نوبهار میاد

بلبل مست، نغمه زن           بر سر شاخسار می یاد

غله ز «خوار» می رسد            گندم شهریار میاد

بزک نمیر بهار میاد              خربزه با خیار میاد

دخترک عزیز من            از غم نان به سر مزن

طفلک با تمیز من             شعله به خشک و تر مزن

لوطی اشک ریز من          بر دل من شرر مزن

سال دگر برای تو            شوهر غمگسار میاد

بزک نمیر بهار میاد          خربزه با خیار میاد

سال دگر به خوشدلی         نان و پنیر می خوری

گوشت کباب می کنی              دیزی سیر می خوری

بر در خانه ات همی          خربزه با بار میاد

بزک نمیر بهار میاد          خربزه با خیار میاد

یک دو سه روز صبر کن           غم مخور از گرسنگی

شام اگر نمی خوری نخور       گشنه بخواب، دم مزن

خشک شده است          آبها تشنه بخواب، دم مزن

بزک نمیر بهار میاد       خربزه با خیار میاد

گردآوری توسط بخش ضرب المثل- معنی ضرب المثل سایت آکا
پربازدیدها
تبلیغات