آکاایران: شیرین ترین و پرکاربردترین ضرب المثل های فارسی و ایرانی (ج)
شیرین ترین و پرکاربردترین ضرب المثل های فارسی و ایرانی (حرف ج) به همراه معنی ضرب المثل، داستان و طرز استفاده، و کاربرد آن در زندگی روزمره

 • جا تره بچه نیست

      وقتی چیزی یا کسی در محل مورد انتظار نباشد.

ضرب المثل های فارسی

آکاایران: شیرین ترین و پرکاربردترین ضرب المثل های فارسی و ایرانی (ج)

 • جانا سخن از زبان ما می گویی

      حرف دل خود را از زبان طرف صحبت شنیدن.


 • جان به لب رسیدن

      تحمل رنج و سختی زیاد.


 • جانماز آب کشیدن

      خشکه مقدسی و تظاهر به تقدس و ایمان، در حدی که پاکی جانماز شک کند.


 • جای سوزن انداختن نیست

      شلوغی و ازدحام و فشردگی جمعیت است که به اندازه پایین آمدن سوزن جا وجود ندارد.


 • جایی نمی خوابه آب زیرش بره

      آدم زرنگ و زیرکی کگه کاملاً مواظب است و کاری نمی کند که باعث ضرر و زیانش شود.


 • جسته گریخته

      حرف یا موضوعی که کم و بیش پراکنده و ناقص گفته یا شنیده شود.


 • جلوی حرف مردم را نمی توان گرفت

      سفارش در مورد بی اعتنایی به حرف مردم.


 • جلوی ضرر را از هر کجا بگیری منفعت است

      در هر مرحله بتوان به ضرر و زیان خاتمه داد کم ترین فایده اش ضرر کردن بیشتر است.


 • جلوی کسی گاو زمین زدن

     نهایت مهمان نوازی و خیر مقدم از رودربایستی.


 • جمعتان جَمعه، یکی تون کَمه

     معمولاً کسی که تازه وارد جایی شود خطاب به جمع می گوید.


 • جنس ارزان را پولدارها می خرند

      چون جنس ارزان بی عیب و یا با دوام نیست، لذا باید مجدداً خریداری شود یا پولی صرف تعمیرش گردد.


 • جنگ اول به از صلح آخر

     وقتی تمام حرف ها و قرار مدارها و حساب کتاب ها در همان ابتدای کار گفته شود بعداً دلخوری و ناراحتی پیش نمی آید.


 • جنگ زرگری

      جنگ و جدال ساختگی برای گول زدن و سود بردن.


 • جواب ابلهان خاموشی است

      با نادان و یا کسی که خود را به نفهمی زده نباید هم کلام شد و جوابش را داد.


 • جواب های! هوی

     جواب فحش و بد زبانی، خشونت و بدزبانی و جواب خوبی و خوش زبانی، ملایمت و خوش زبانی است.


 • جوان است و جویای نام آمده

      تازه کار یا جوانی که غرور و جسارت و هارت و پورت زیادی داشته و به دنبال کسب شهرت و مقام باشد.

ضرب المثل های فارسی


 • جوان ها در قفسند، پیرها در هوسند

      معروف است که پیرها بیشتر از جوان ها سر وگوششان می جنبد.


 • جوانی کجایی که یادت بخیر

     کسی که به پیری رسیده باشد و با تاسف و حسرت دوران جوانی و نشاط خود را بیاد آورد.


 • جوانیه و نادانی

      تبرئه جوان و توجیه حرکات و اعمال ناپسندش.


 • جو بده منزل عوض کن

      امر به آماده شدن برای رفتن و جا عوض کردن و مرخص شدن از جایی.


 • جوجه را آخر پاییز می شمارند

       نتیجه کار آخرش مشخص می شودنباید از ابتدا زیاد دلخوش و امیدوار بود.


 • جور استاد به ز مهر پدر

      خشونت و سخت گیری و آزار معلم و استاد از محبت و نوازش پدر هم بهتر و مفیدتر است.


 • جوش نزن شیرت خشک می شه

      به کسی که در مورد چیزی یا در مشاجره سر و صدا می کند و حرص می خورد می گویند.


 • جو فروش گندم نما

       کسی که ظاهری خوب و باطنی نازیبا دارد.


 • جون به جون کسی کردن

       برای فهماندن مطلب به شخص نفهم، لجوج یا بد جنس و یا برای کار آمدن و جذب او از جان مایه گذاشتن وآخر هم نتیجه نگرفتن.


 • جون به عزرائیل نمی ده

      سخت گیر، خسیس.


 • جـون تو جـون خونه، علی الخصوص صندوق خونه

      کسی که بخواهد خانه اش را به کسی بسپارد به شوخی این سفارش را می کند.


 • جهود بازی در آوردن

      سر و صدا و بی آبرویی کردن.


 • جهوده خون دیده

      کسی که از اندک خون و جراحت بترسد. ترسو.


 • جیب گدا ته نداره

       اشاره به اشخاصی که برای جمع آوری پول حرص می زنند.


 • 3جیبش را تار عنکبوت زده

      بی پول و فقیر شدید.

ضرب المثل های فارسی

 • جیک نزدن

      کوچک ترین حرفی نزدن، صدایی از کسی در نیامدن.


 • جیک و پیکشون یکی است

      همه حرف ها و راز و رمزشان پیش هم است.


 • جیگر جیگره، دیگر دیگره

      عشق و محبت نسبت به جگر گوشه با عشق و محبت دیگران فرق می کند.


 • جیم شدن

      گریختن و ترک کردن جایی به طور پنهانی و ناگهانی.گردآوری: مجله اینترنتی ستاره
سایر ضرب المثل های ایرانی و فارسی به ترتیب حروف الفبا:

الف ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ
 ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف
 ق ک گ ل م ن و ه ی  منبع :

گردآوری توسط بخش ضرب المثل- معنی ضرب المثل سایت آکا
پربازدیدها
تبلیغات