آکاایران: شیرین ترین و پرکاربردترین ضرب المثل های فارسی و ایرانی (چ)
شیرین ترین و پرکاربردترین ضرب المثل های فارسی و ایرانی (حرف چ) به همراه معنی ضرب المثل، داستان و طرز استفاده، و کاربرد آن در زندگی روزمره

 • چاقو دسته خودش را نمی بُرد

      بستگان و نزدیکان به یکدیگر خیانت نمی کنند.

ضرب المثل های فارسی

آکاایران: شیرین ترین و پرکاربردترین ضرب المثل های فارسی و ایرانی (چ)

 • چاه باید از خوش آب داشته باشد

       انسان باید ذاتاً خودش خمیره و وجود کاری را داشته باشد.


 • چاه کن همیشه ته چاه است

       کسی که بد خواه دیگران باشد خود نیز دچار مشکل و گرفتاری خواهد شد.


 • چاه مکن بهر کسی اول خودت دوم کسی

       هر کس به دیگران بدی کند و ناراحتی به وجود آورد، خوش هم به آن دچار خواهد شد.


 • چپ چپ نگاه کردن

      نگاه خشم آلود و غضبناک و قهر آمیز.


 • چپ می ره راست می آید

      کار یا حرف ناراحت کننده ای را مدام تکرار کردن مثل: گله، بهانه گیری، توقع بی جا، منت گذاشتن و غیره.


 • چپ اندر قیچی

      به هم ریخته و آشفته. کج و راست بودن و پیچ و خم داشتن چیزی.


 • چرا عاقل کند کاری که باز آرد پشیمانی

      نتیجه کار نسنجیده و تحقیق نشده، پشیمانی و زیان است.


 • چراغ ظلم تا صبح نمی سوزد

     ظلم و ظالم همیشه دوام نمی یابد.


 • چراغانی پارسال

      به کسی که در جریان امری نباشد و سؤوالات ناشی از عدم اطلاع بکند، می گویند.


 • چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است

      اول رسیدگی به وضعیت خود و خانواده و فراهم کردن آسایش آن ها سپس کمک به دیگران.


 • چشته خور

      کسی که مفت خوری و کمک گرفتن همیشگی از دیگران عادت کرده باشد.


 • چشم بسته غیب می گوید

      کس که از موضوعی روشن و واضحی خبر می دهد.


 • چشمت روز بد نبیند

      در هنگام تعریف موضوع و صحنه بد و ناراحت کننده یا ترسناک که آرزو کنند شنونده از دیدن آن دور باشد.


 • چشم چشم را نمی بیند

      تاریکی بیش از حد.


 • چشم حسود کور

      انشاالله کسی که نمی تواند خوشی و پیشرفت کسی را ببیند کور شود.


 • چشم دیدن کسی را ندارد

      بسیار حسود و بدخواه است.


 • چشم زدن

      نظز زدن، وقتی کسی یا چیزی با دیدن و تعریف کسی بیمار یا خراب یا دچار خطر و ضرر می شود.


 • چشم و دل سیر

      نسبت به مال یا خوردن بی تفاوت بودن و طبع بلند داشتن.


 • چشم و گوش بسته

      کسی که از حقایق امور آگاه نیست و چیزی نمی داند.


 • چشم ها را درویش کردن

      نظر ناپاک نداشتن، چشم روی چیزی یا کاری بستن و دیده را نادیده کردن.


 • چشم هایش آلبالو گیلاس می چینه

       اشتباهی دیدن، چیزی را که جلو چشم است نمی بیند و از این و آن سوال می کند.


 • چشمش هزار کار می کنه که ابروش نمی دونه

      زیرک و موذی.


 • چشم هم چشمی

      رقابت از روی حسادت.

ضرب المثل های فارسی


 • چمچاره

       راه چاره پوچ و بیهوده ای که در هنگام خشم یا برای شوخی ارائه می گردد.


 • چنته خالی شدن

       تمام شدن، از دست دادن و نداشتن سرمایه یا علم و یا سخنی برای گفتن و...


 • چند کلمه هم از مادر عروس بشنو

      تمسخر و تحقیر کسی که خود را داخل حرف دیگران کند.


 • چنگی به دل نمی زند

       چیزی که جالب و دلچسب نباشد و مطبوع و مطلوب واقع نشود.


 • چوب خدا صدا نداره، اگر زنه دوا ندارد

      وقتی خدا بخواهد کسی را تنبیه کند به طریقی چنان درمانده و گرفتارش می کند که شخص حتی فکرش را نکرده.


 • چوب خط پر شدن

       زیاد شدن بدهی و یا پر و لبریز شدن پیمانه عمر.


 • چوب دو سر طلا

      کسی که نزد هر دو طرف دوست و دشمن خفیف و بی آبرو شده باشد.


 • چوب را که برداری گربه دزد فرار می کنه

      مقصر با کوچک ترین حرکتی می ترسد و می گریزد.


 • چوب لای چرخ کسی گذاشتن

      اشکال تراشی و مزاحمت، جلوگیری از پیشرفت کار.


 • چوب معلمه گُله، هر کی نخوره خُله

      خشم و عتاب معلم نه از سر آزار بلکه عین مهربانی است و هر کس آن را تجربه نکرده باشد در واقع چیزی نیاموخته.


 • چوپان بی مزد

      زحمت بی فایده، برای نادان و حق ناشناس رنج بردن.


 • چو دخلت نیست، خرج آهسته تر کن

      باید متناسب ا مقدار موجودی و درآمد خرج کرد.


 • چوسی آمدن

      قمپز در کردن، تعاریف مبالغه آمیز و فخر فروشانه.


 • 3چهار دیواری اختیاری

      معمولاً در جواب اعتراض همسایه در مورد ایجاد مزاحمت می گویند؛ یعنی صاحب خانه هستم و اختیار تام امور خانه را دارم.

ضرب المثل های فارسی


 • چهار چشم نگاه کردن

      با دقت و با کنجکاوی یا تعجب نگریستن.


 • چهارشنبه یکی پول گم می کنه یکی پیدا می کنه

      موقعی که رنج و غم کسی باعث شادی دیگران شود.


 • چهار میخه کردن

      محکم کاری کردن.


 • چهار نعل تاختن

      تندروی در هرکاری.


 • چه علی خواجه، چه خواجه علی

       فرقی نمی کند، هر دو حرف یا هر دو حساب یکی است و اختلافی ندارد.


 • چه کشکی، چه پشمی

       انکار طلب یا وعده و قول و...


 • چیزی که عوض نداره گله نداره

       نباید از مقابله به مثل ناراحت شد.گردآوری: مجله اینترنتی ستاره
سایر ضرب المثل های ایرانی و فارسی به ترتیب حروف الفبا:

الف ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ
 ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف
 ق ک گ ل م ن و ه ی  منبع :

گردآوری توسط بخش ضرب المثل- معنی ضرب المثل سایت آکا
پربازدیدها
تبلیغات