آکاایران: شیرین ترین و پرکاربردترین ضرب المثل های فارسی و ایرانی (ر)
شیرین ترین و پرکاربردترین ضرب المثل های فارسی و ایرانی (حرف ر) به همراه معنی ضرب المثل، داستان و طرز استفاده، و کاربرد آن در زندگی روزمره

 • راه گم کردی؟

      به عنوان گله یا تعجب به کسی که پس از مدت ها پیدایش شده و نزد کسی برود می گویند.

ضرب المثل های فارسی

آکاایران: شیرین ترین و پرکاربردترین ضرب المثل های فارسی و ایرانی (ر)

 • راه باز است و جاده دراز

      مانعی برای رفتن وجود ندارد، معمولاً در مواقع قهر و یا هنگامی که کسی نصیحت و ممانعت برای عدم انجام کار ناصلاح را بپذیرد، به طرف مقابل می گویند.


 • رَب و رُب را یاد کردن

      در رنج و سختی شدید قرار گرفتن، با ناراحتی و مشقت فراوان مواجه شدن.


 • رحم خوب است اگر در دل کافر باشد

      سفارش و تمجید از رحم و مرّوت و مهربانی.


 • رخت بعد از عید به درد گَل منار می خورد

      چیزی یا کمکی که بعد از موقع لزوم بدست آید و به موقع و به جا نباشد دیگر به درد نمی خورد.


 • رستم است و همین یک دست اسلحه

      نظیر: امام زاده است و همین یک قندیل.


 • رطب خورده منع رطب چون کند؟

      کسی که دیگری را نصیحت کرده و از انجام کاری باز می دارد اما خود رعایت نکرده و آن کار را انجام دهد مسلماً نصیحتش بی اثر خواهد بود.


      جای نامعلوم و ناشناخته، کسی که در مکان نامشخصی غیب یا گم شده و یا از بین رفته باشد.


 • رفتنش با خودشه آمدنش با خدا

      کسی را که از زمان بازگشتش بی اطلاع باشند می گویند.


 • رگ خواب

      قلق و لمِ و خلق و خوی که از آن طریق بتوان در کسی نفوذ کرد و او را در اختیار گرفت.


 • رنگ رخساره خبر می دهد از سرّ ضمیر

      چهره و رنگ و رو و سر و وضع شخص نشان دهندة احوال درونی اوست (مثلاً رنگ زرد نشان دهندة کسالت و بیماری است، رنگ سرخ نمایانگر خجالت و یا عصبانیت و یا بی حوصلگی و نامرتب بودنش گویای آشفتگی و پریشان حالی اوست).


 • روت نمی شه غربیل بگیر جلوت

      به مسخره به کسی می گویند که از انجام کاری یا رفتن به جایی و یا در بیان مطلبی بی مورد و بی دلیل خجالت بکشد.


 • رو دست خوردن

      فریب خوردن.


 • روده بزرگه روده کوچیکه رو خورد

      مبالغه برای نشان دادن شدت گرسنگی.


 • روده درازی کردن

      پر حرفی و پر چانگی.


 • رو راستی

      صداقت و یکرنگی.

ضرب المثل های فارسی


 • روز از نو روزی از نو

      به صورت اول در آمدن و بازگشتن به حالت نخست. تکرار کاری را از اول.


 • روزه شک دار گرفتن

      کاری را از روی شک و تردید انجام دادن و چندان به نتیجه اش مطمئن و امیدوار نبودن.


 • روزی افتاده دست قوزی

      هنگامی که یار اختیار معاش دست نالایق یا ناشی بیفتد.


 • روزی دست خداست

      رزق و روزی و مقدار آن را خداوند معین می کند و هیچ آفریده ای را بی نصیب نمی گذارد.


 • روزی مهمان پیش پیش می آید

      نباید از آمدن میهمان ناراحت شد چون بنا بر عقیده مسلمانان، رزق و روزی معین خود را به همراه می آورد و یا حتی قبل از آمدنش روزی اش می رسد.


 • روغن ریخته را نذر امام زاده کردن

      بخشیدن مال یا چیزی که از دست رفته یا به درد نخور و غیر قابل استفاده باشد، بخشش چیز به هدر رفته.


 • رو که نیست سنگ پای قزوینه

      پر رویی و وقاحت.


 • روی پای خود بند نشدن

      از فرط شور و شوق آرام و قرار نداشتن.


 • روی پر قو خوابیده

      کسی که در ناز و نعمت و در آسایش و راحتی خیال به سر می برد.


 • روی دست کسی زدن (بلند شدن)

       از کسی پیشی گرفتن، به رقابت با کسی برخاستن.


 • روی یک آجر صد چرخ می خورد

       شخصی بسیار فعال و پر انرژی که با امکانات کم کارهای مختلفی را انجام می دهد.


 • ریش گرو گذاشتن

غیرت و شرافت و مردانگی را گرو گذاشتن و ضمانت کردن.


 • ریش و قیچی را دست کسی دادن

اختیار تام و کامل در مورد چیزی یا کاری به کسی دادن.


 • ریگ به کفش داشتن

کسی که به همان گونه که ظاهرش نشان می دهد نیست و عیب و علت و خلاف و ناخالصی در کار یا نیتش وجود دارد.

ضرب المثل های فارسی


گردآوری: مجله اینترنتی ستاره
سایر ضرب المثل های ایرانی و فارسی به ترتیب حروف الفبا:

الف ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ
 ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف
 ق ک گ ل م ن و ه ی  منبع :

گردآوری توسط بخش ضرب المثل- معنی ضرب المثل سایت آکا
پربازدیدها
تبلیغات