آکاایران: شیرین ترین و پرکاربردترین ضرب المثل های فارسی و ایرانی (ش)
شیرین ترین و پرکاربردترین ضرب المثل های فارسی و ایرانی (حرف ش) به همراه معنی ضرب المثل، داستان و طرز استفاده، و کاربرد آن در زندگی روزمره

 • شال و کلاه کردن

       آماده رفتن شدن.


 • شاه می بخشه شیخعلی خان نمی بخشه

       هنگامی بالادست یا صاحب حق چیزی را ببخشد اما زیر دست خساست کرده و از بخشیدن خودداری کند.


 • شانه خالی کردن

      از زیر کاری در رفتن و آن را به عهده نگرفتن.


       باید منتظر نتیجه شد و آخر کار را دید و به پیروزی های موقتی امیدوار نبود.

ضرب المثل های فارسی

آکاایران: شیرین ترین و پرکاربردترین ضرب المثل های فارسی و ایرانی (ش)


 • شپش تو جیبش چارقاب می زنه

      نهایت بی پولی و فقر.


 • شتر با بارش گم می شود

      جایی که خیلی شلوغ و درهم برهم باشد.


 • شتر در خواب بیند پنبه دانه، گهی لُپ لُپ خورد گه دانه دانه

      حساب های خوش خیالانه پیش خود کردن، آرزوهای دور و دراز.


 • شتر دیدی، ندیدی

      سفارش به راز نگهداری و دیده را نادیده گرفتن.


 • شتر سواری دولا دولا نمی شود

       استفاده از وسیله نامناسب جهت پوشاندن عیب و پنهان داشتن گناه و تقصیر.


 • شتر و گاو پلنگ

      هر چیز نامعلوم و غیر مشخصی که از آن نتوان سر در آورد. عدم تناسب اجزاء تشکیل دهنده یک چیز. کنایه از زرافه.


 • شتره شلخته

      آدم نامنظم، کسی که در انجام کارها یا از لحاظ سر و وضع یا خانه و زندگی، به هم ریخته و شوریده باشد.


 • شتری است که در خانه همه می خوابد

      مسئله یا موردی است که برای همه پیش می آید (مثل ازدواج و مرگ).


 • شریک دزد و رفیق قافله

      دورو و منافق، کسی که در ظاهر دوستی کند اما در باطن دشمن یا کمک و همراه دشمن باشد.


 • شست پات تو چشمت نره

      جمله تمسخرآمیز به شخص ناشی و دست و پا چلفتی.


 • شستم خبردار شد

      مطلع و با خبر شدن از موضوعی پوشیده و پنهان، پی بردن به رمز و راز، متوجه و ملتفت چیزی شدن.


 • شکرآب شدن

      بین دو نفر کدورت و اختلاف بوجود آمدن.


 • شکر نعمت نعمتت افزون کند، کفر نعمت از کفت بیرون کند

      تشکر از خدا بخاطر نعمت های فراوانش موجب لطف و بخشش بیشتر اوست و گله و ناسپاسی موجب از دست رفتن نعمت ها خواهد شد.


 • شکمش گوشت نو بالا آورده

      کسی که با رونق گرفتن وضع کار و زندگی، خود را بگیرد و ناز و ادا داشته باشد.


 • شکم گرسنه دین و ایمان ندارد

      آدم فقیر و گرسنه دیگر به فکر دین و آخرت نیست و برای رفع گرفتاری خود ممکن است دست به هرکاری بزند.

ضرب المثل های فارسی

 • شُل بدی سفت می خوری

      باید در برابر زور و قُلدری محکم ایستاد و نرمی و ملایمت را کنار گذاشت. مقابله با سختی ها با ابزار مناسب.


 • شل کن سفت کن در آوردن

      هر لحظه تغییر حالت و عقیده دادن.


 • شلم شوربا

      درهم برهم و آشفته، چیز یا جای بی سرو سامان.


 • شمر جلودارش نیست

      کسی که در عصبانیت یا هنگام قدرت یکه تاز، شرور و نابکار و خود مختار باشد.


 • شمشیر از رو بستن

      آماده برای جنگ و جدال.


 • شمشیر را غلاف کردن

      ترک مجادله و مخاصمه، آشتی کردن.


 • شمع و گل و پروانه و بلبل همه جمعند

      کسی که وارد جمعی، به خصوص جمع دوستان شود می گوید.


 • شنونده باید عاقل باشه

      هر حرفی را که از دیگران شنیده می شود نباید فوراً باور و قبول کرد بلکه باید با عقل و منطق آن ار سنجید.


 • شنیدن کی بود مانند دیدن

      توصیف اشخاص و اشیاء و اماکن دیدنی نمی تواند به اندازه دیدن آن ها مفید باشد.


 • شورش را در آوردن

      از حد گذراندن هر چیز.


 • شهر فرنگه، از همه رنگه

      در وصف احوال عجیب غریب یا چیز ها جورواجور را می گویند.


 • شیرم را حرامت می کنم

      هنگامی که مادر از فرزند خود رضایت نداشته باشد یا بخواهد او را از انجام کاری منع و منصرف کند می گوید.


 • شیرین بیا، شیرین برو

      کم بیا، کم برو تا شیرین و عزیز باشی.


 • شیری یا روباه؟

      به کسی که بعد از انجام امری یا آوردن پیغامی برگشته باشد می گویند یعنی مثل شیر پیروز و کامروا با دست پُر بازگشته ای یا شکست خورده و با دست خالی، مثل روباه؟

ضرب المثل های فارسی


 • شیله پیله نداشتن

      درست کاری و با خلوص نیت، ساده و بی کلک.گردآوری: مجله اینترنتی ستاره
سایر ضرب المثل های ایرانی و فارسی به ترتیب حروف الفبا:

الف ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ
 ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف
 ق ک گ ل م ن و ه ی  منبع :

گردآوری توسط بخش ضرب المثل- معنی ضرب المثل سایت آکا
پربازدیدها
تبلیغات