نتیجه تصویری برای پ ن پ

 پیرزنه ، زنگ زده خونه ... میگه مامان تشریف دارن؟
میگم کاریشون داشتین؟
میگه پـَـ نـَـ پـَـ به این بهونه میخواستم با خودت بیشتر آشنا شم... امروز کی وقتت آزاده ؟

****************************

دوستم میپرسه تو هم مثل من به طبیعت
و دریا و گل و چیزای رمانتیک علاقه داری؟
پـَـَـ نــه پـَـَــــ من فقط به زباله دونی و آشغال
و توالت عمومی و چیزای چندش آور علاقه دارم!
 

****************************

مامانم زنگ زده میگه کجایی؟
گفتم با بهروز رفتم بازار گفت:بهروز رفیقت؟؟
پـَـ نـَـ پـَـ سس مایونزه بهروز.
 

****************************

سر کلاس کیفمو گذاشتم ردیف جلو برای دوستم جا گرفتم.
طرف اومده میگه: جا گرفتی؟!
پ ن پ نگران بودم کیفم از این پشت،
تخته رو خوب نبینه !!

****************************

بهش میکم من عاشق شدم.میگه ینی می خوای بگی عاشق شدی؟؟
میگم پ ن پ ینی میخوام بگم من قاشق شدم تو چنگالم باش

****************************

همین حالا با ماشین خوردم به دیوار.
اومدم خونه گریه و زاری..بابام اومده گفت واسه ماشین گریه میکنی؟؟
منم با گریه پ ن پ واسه دیوار گریه میکنم.

****************************

دوستم پاش تو گچ یارو میگه شکسته میگم پـَـَـــ نــه پـَـَـــ پاشو گچ کرده که از شهرداری عوارض نوسازی بگیره

****************************

گداهه دستشو دراز کرده طرف آقاهه
آقاهه میگه پول بدم؟
گدا میگه پ نه پ بزن قدش!!

****************************

دارم به خواهر زادم دیکته میگم ... رسیده آخر خط میگه دایی برم سر خط ؟! پَ نه پَ بقیشو رو فرش بنویس !

****************************

بسته سیگارمو گرفته که از توش سیگار برداره ... میگه اِ اِ اِ همین یه نخه ؟پَ نه پَ این یه دونه چشم گذاشته، بقیه رفتن قایم شدن !

****************************

بچه داداشمو بردم باغ وحش، کوهان شترو نشون میده میگه عمو کوهانشه؟ پـَـــ نــه پـَـــ همه غمو غصه ها رو ریخته تو دلش، قلمبه شده از توی کمرش زده بیرون

****************************

با ماشین افتادیم ته دره یارو میگه زنگ بزنم آمبولانس بیاد؟ میگم : پـَـَـ نــه پـَـَــــ یه مشکل درون خانوادست خودمون حلش می کنیم

****************************

رفتم داروخونه، میگم باند دارین؟ میگه باند پانسمان؟ پـَـَـ نــه پـَـَــــ باند فرودگاه ! میخوام فرود بیام

****************************

به دوستم میگم خودکارتو بده.میگه چیزی میچوای بنویسی ؟میگم پـَـــ نــه پـَـــ واسش شلوارک گرفتم میخوام ببینم اندازشه یا نه

****************************

یارو نشسته کنار خیابون نوک دماغش چسبیده به زمین. دوستم میگه : معتاده؟!میگم پـَـَـ نــه پـَـَــــ میخواد انعطاف بدنشو به رخ بکشه

****************************

گرداوری گروه سرگرمی اکاایران

گردآوری توسط بخش پـَـ نـَـ پـَـ سایت آکا
پربازدیدها
تبلیغات