سرگرمیپـَـ نـَـ پـَـ

پـَـ نـَـ پـَـ

پ نه پ سری چهارده

پ نه پ سری چهارده

     به بابا بزرگم میگم داروهاتو سر وقت میخوری؟ گفت پـَـــ نــه پـَـــ نا منظم میخورم میکروبا غافلگیر شن ( یعنی پ ن پ تا این حد پیش
پ نه پ سری دوازده

پ نه پ سری دوازده

     پیرزنه ، زنگ زده خونه ... میگه مامان تشریف دارن؟ میگم کاریشون داشتین؟ میگه پـَـ نـَـ پـَـ به این بهونه میخواستم با خودت بیشتر
پ نه پ سری ده

پ نه پ سری ده

     می خواستم برم مسواک بزنم مسواکو برمیدارم مامانم می گه می خوای مسواک بزنی؟ می گم بله می گه خمیر دندون روش مالیدی؟ می گم بله می
پ نه پ سری نهم

پ نه پ سری نهم

     رفتم قصابی میگم آقا گوشت دارین؟ میگه واسه خرید میخای؟ میگم پ ن پ 1کیلو گوشت گم کردم میخام ببینم شما برداشتی یا نه!!! ********
پ نه پ سری چهارم

پ نه پ سری چهارم

     دوستم رفته خواستگاری دختره ازش پرسیده واسه تشکیل خونواده میخوای زن بگیری ؟ گفته :بله دختر:خودت خواستی زن بگیری؟ دوستم بله دختر
پ نه پ سری دوم

پ نه پ سری دوم

     رفته بودیم کوه با دوستام. تویه مسیر یه ایست بازرسی مارو نگه داشت. رفتم گفتم چی شده؟ گفت:گواهینامه. رفتم آوردم .داره کارتمو نگا
پ نه پ سری هجده

پ نه پ سری هجده

     جلسه ی آخر کلاس بود ، بچه ها داشتن از استاد در مورد امتحان می پرسیدن که قراره چطوری سوال بده ! یکی پرسید : استاد جا خالی هم می
پ نه پ سری هفده

پ نه پ سری هفده

    به یارو راننده میگم: آقا اگه میشه یکم سریعتر. الان هواپیما میپره... میگه: بسلامتی مسافرین؟ ... پــ نه پـــ... فندک هواپیما دیشب دستم
پ نه پ سری شانزده

پ نه پ سری شانزده

     مغازه رفیقمون رو دزد زده به جارو خاک انداز هم رحم نکرده! مغازه خالی خالیه، پلیس تازه میپرسه چیزی هم دزدیدن؟ میگم پ نه پ اومدن
پ نه پ سری پانزده

پ نه پ سری پانزده

     بابابزرگم داشت تو خواب صداهای عجیب و غریب در میاورد ! خانمم میگه داره خرناس میکشه؟! پَ نه پَ داره کانکت میشه ولی چون تو محل ما
پ نه پ سری نوزده

پ نه پ سری نوزده

   به مادرم میگم دارم میرم تا عابر بانک سر کوچه، میگه میخوایی بری پول بگیری؟ میگم پـَـَــــ نَ پـَـَــــ دلم گرفته میخوام برم باهاش درد د
پ نه پ سری ششم

پ نه پ سری ششم

     با دوستم رفتیم باغ وحش،جلوی قفسِ شیر وایسادیم. دوستم میگه:شیرِ؟ میگم:پَــــ نَ پَــــ… گربه اس باباش مرده ریش گذاشته!!!! ****
پ نه پ سری بیست

پ نه پ سری بیست

     فامیلمون اومده میگه شما دانشجویی ؟ گفتم پَ نَ پَ پشت کنکور مهد کودک گیر کردم ! ******************************* تو تاکسی به ر
پ نه پ سری هشتم

پ نه پ سری هشتم

     یه مگس سقوط کرده تو آبگوشتم ، مامانم میگه عوضش کنم برات ؟ میگم پَ نه پَ من همینو میخورم برو یکی تازه شو واسه مگسه بیار !! ***
پ نه پ سری سیزده

پ نه پ سری سیزده

     جلو خواهرم سوسکه رو با دمپایی لهش کردم دل و رودش پخش زمین شده … خواهرم میگه مرده الان ؟ پَــــ نَ پَــــ این ترمیناتوره الان خ
صفحه 1 از 3
پربازدیدها
تبلیغات