آکاایران: بازی محلی جیجه خروس, بازی سنتی جیجه خروس, بازی های قدیمی

بازی سنتی

آکاایران: آشنایی با بازی سنتی جیجه خروس

بازی محلی جیجه خروس, بازی سنتی جیجه خروس

در این مطلب از ابرتازه ها شما را با بازی سنتی جیجه خروس آشنا می نماییم. برای استفاده از این مطلب ما را همراهی بفرمایید.

ابتدا، بازیکنان در قسمتى از آب دریا دور هم جمع مى شوند. سپس یک نفر به نام استاد با دست آب را آن قدر به هم مى زند تا کف کند. پس از چند دقیقه، رفته رفته آب صاف و راکد مى شود. استاد پنجه هاى خود را به هم قفل کرده و دست هاى خود را دایره وار روى آب مى گذارد. بازیکنان به آبهائى که بین دست هاى استاد قرار گرفته تلنگر مى زنند. هنگام تلنگر زدن انگشت هرکس محکم به آب خورد و قلپ صدا کرد جیجه (جوجه) است و هرکس که انگشت آن آهسته صدا کرد خروس مى شود .

اگر تعداد خروس ها از یک نفر بیشتر بود، کار را تکرار مى کنند تا فقط یک خروس باقى بماند. نفرى که خروس شود، بازنده است. بازیکنان جائى را، مثلاً بند یک کشتى را به عنوان دکه انتخاب مى کنند و بعد همگى به آب مى زنند. در اینجا خروس موظف است به وسیله ٔ شنا، جیجه ها را تعقیب کند. ضمناً باید مراقب باشد کسى خودش را به دکه نرساند. اگر خروس موفق شد یکى از جیجه ها را گر کند برنده مى شود و اگر موفق نشد، یعنى اگر جیجه اى خود را به سردکه رسانید، باز خروس بازنده است و بازى به همین ترتیب از نو شروع مى شود .

منبع:iranvillage.ir

.

منبع : abartazeha.com

گردآوری توسط بخش بازیهای محلی،بازی های بومی سایت آکا
پربازدیدها
تبلیغات