بازی های سنتی

آکاایران: بازی های سنتی که فراموش شده اند !+ عکس

آکاایران: بازی های سنتی قدیمی از قبیل: هفت سنگ، عمو زنجیرباف، قایم موشک، گرگم به هوا، کی بود کی بود، لی لی، شیر و آهوها، وسطی و …

ریشه در سنت های دیرینه ی مردم ایران دارد و هنوز نسلی از آن افرادی که با این بازی ها اوقات فراغت خود را سپری می کردند نگذشته که امروزه دلایلی چون استفاده از وسایل ارتباط جمعی، بازی های رایانه ای و ورزش های نوین امکان پرداختن به بازی های محلی را به حداقل ممکن کاهش داده و می توان گفت به دست فراموشی سپرده شده است.

همین بازی های قدیمی در ذهن پدرها و پدربزرگ های عزیز ما تجسم خاطراتی شیرین است و دیدن تصاویر زیر حتی برای من و شما که سهمی در چگونگی اینگونه بازی ها نداشتیم….

به گزارش تالاب : ولی هر چه باشد همین بازی های قدیمی در ذهن پدرها و پدربزرگ های عزیز ما تجسم خاطراتی شیرین است و دیدن تصاویر زیر حتی برای من و شما که سهمی در چگونگی اینگونه بازی ها نداشتیم هم خالی از لطف نیست.

 

بازی های سنتی

بازی های سنتی فراموش شده

 

 

بازی های سنتی

بازی های سنتی فراموش شده

 

 

 

بازی های سنتی

بازی های سنتی فراموش شده

 

 

 

بازی های سنتی

بازی های سنتی فراموش شده

 

 

 

بازی های سنتی

بازی های سنتی فراموش شده

 

 

 

بازی های سنتی

بازی های سنتی فراموش شده

 

 

بازی های سنتی

بازی های سنتی فراموش شده

 

 

 

بازی های سنتی

بازی های سنتی فراموش شده

 

 

 

بازی های سنتی

بازی های سنتی فراموش شده

 

 

 

بازی های سنتی

بازی های سنتی فراموش شده

 

 

 

بازی های سنتی

بازی های سنتی فراموش شده

 

 

 

بازی های سنتی

بازی های سنتی فراموش شده

 

بازی های سنتی

بازی های سنتی فراموش شده

 

 

 

بازی های سنتی

بازی های سنتی فراموش شده

 

 

بازی های سنتی

بازی های سنتی فراموش شده

 

 

بازی های سنتی

بازی های سنتی فراموش شده

 

بازی های سنتی

 

 

تهیه و تنظیم : مجله تالاب

.

منبع :

گردآوری توسط بخش بازیهای محلی،بازی های بومی سایت آکا
پربازدیدها
تبلیغات