بازی های محلی

آکاایران: آشنایی با بازی های محلی استان کرمانشاه

آکاایران: در اینجا دو بازی محلی بسیار جذاب کرمانشاه را به شما معرفی خواهیم نمود.

بازی محلی خرمایله (خواستگارى از شرف نسا )

این بازى نمایشى بسیار قدیمى است و نشان دهنده ٔ مراسم خواستگارى دختران کوچک است و اشعارى که در این بازى خوانده مى شود نوع خاصى از اشعار هفت هجائى است.

خرمایله یعنى موخرمائى که اشاره به عروس است. بازیکنى که نقش عروس را بازى مى کند در جمع دختران سر به زیر مى نشیند و دو نفر از دختران دسته ٔ داماد دست به گردن هم مى اندازند و جلو مى آیند و شعرى را مى خوانند که در آن از عروس تعریف و به او سلام مى کنند.

اطرافیان عروس جواب سلام را مى دهند . فرستادگان داماد مى گویند که طشت طلا هدیه آورده اند تا شرف نسا را ببرند آن وقت چشم عروس را مى بندند و او را به همان شکل که نشسته از زمین بلند مى کنند، در حالى که انگشت هاى بزرگ پاى خود را در مشت گرفته است.

او نباید انگشت هاى خود را رها کند. سپس او را به مکان هائى که قبلاً مشخص کرده اند به نام بهشت و دوزخ و برزخ مى برند و مى پرسند که کدام یک را مى خواهد . اگر دوزخ را انتخاب کند برسرش مى کوبند و او را دوزخى مى نامند.

اگر برزخ را انتخاب کند برسرش مى کوبند و مى گویند ‘گِل برسرت برزخی’ ولى اگر بهشت را انتخاب کند مى گویند ‘گُل برسرت بهشتی’ که این نشانه ٔ خوشبختى عروس است. این بازى امروزه به شکل دیگرى اجراء مى شود. بدین صورت که خانواده ٔ عروس و داماد دو دسته مى شوند و در مقابل هم قرار مى گیرند. خانواده ٔ داماد مى گویند هدیه آورده اند که عروس را ببرند ولى خانواده ٔ عروس هدیه را رد مى کنند .

خواستگارها عقب مى نشینند و دوباره با هدیه ٔ دیگرى برمى گردند. پس از چندبار پیشنهاد دادن و رد شدن پیشنهاد، یکى از خواستگارها سعى مى کند یکى از افراد عروس را به دسته ٔ خود بکشاند. این وضع ادامه مى یابد تا در دسته ٔ عروس بازیکنى باقى نماند .

بازی های محلی

بازی محلی کتک پرانى (اسلام آباد غرب )

به هنگام آوردن عروس به خانه ٔ داماد، جوانان و بزرگان ورزیده و سوارکار دست به عملیات نمایشى جالبى مى زنند. هر سوار یک کتک خوش خط و خال و زیبا در دست گرفته و شروع به تاختن در اطراف کاروان عروس مى کند و با پرتاب کتک خود در حین تاختن به زمین و گرفتن مجدد آن باعث حیرت و شگفتى بیننده مى شود.

به ازاء هر پرتاب کتک و گرفتن یا عدم گرفتن آن، از سوى سر سوارکاروان امتیازى به سوارکار داده و یا امتیازى از او کم مى شود. البته این امتیازها فقط لفظى است و از نظر مورد توجه قرار گرفتن سوارکار نزد مردم اهمیت دارد .

تهیه و تنظیم : مجله تالاب

.

منبع :

گردآوری توسط بخش بازیهای محلی،بازی های بومی سایت آکا
پربازدیدها
تبلیغات