آفتاب مهتاب

آکاایران: معرفی بازی محلی آفتاب مهتاب چه رنگه؟

آکاایران: در اینجا شما را با بازی محلی آفتاب مهتاب چه رنگه آشنا خواهیم نمود.

نوع بازی: دسته جمعی، آرام و کم تحرک

تعداد بازیکنان: دو نفر هم وزن و هم قد.

 سن بازیکنان: 7 تا 13 سال.

 و سایل بازی: ندارد.

 محل بازی: فضای باز، زمین صاف و هموار.

 هدف بازی: سرگرم شدن برای مدتی کوتاه و رشد مهارت های حرکتی.

شرح بازی: دو بازیکن پشت به پشت هم می ایستند و دست های یکدیگر را به هم قلاب می کنند. آن وقتی یکی از آنها به طرف زمین خم می شود. در نتیجه بازیکن دوم به حالت خوابیده، پشت او قرار می گیرد، طوری که پاهایش در هوا آویزان است. بعد نفری که سرش به طرف زمین است، از نفر پشتی که سرش به طرف آسمان است، می پرسد: «آفتاب مهتاب چه رنگه؟» و او جواب می دهد: «سرخ و سفید دو رنگه». دوباره نفر پایین می پرسد: «کی گفته؟» بالایی می گوید: «آلاله».
بازی همین طور ادامه دارد؛ اما این بار نفری که خم شده، بلند می شود و نفر دومی خم می شود و همان شعر را بین خودشان رد و بدل می کنند. شعر بالا را کودکان تهرانی می خوانند؛ اما در آذربایجان این بازی «گوی ده نه وار؟» نام دارد. یعنی تو آسمان چی هست؟ و به جای شعر بالا، شعر زیر را می خوانند:

ـ گوی ده نه وار؟ (تو آسمون چی هست؟)
ـ گوی مینجیقی. (منجوق آسمون).
ـ پرده نه واره. (روی زمین چی هست؟)
ـ پرمینجیقی. (منجوق زمینی).
ـ آدون ندی؟ (اسمت چیه؟)
ـ کرخانا. (کارخانه؟)
ـ گوتی منی میندیرداما. (پس منو ببر پشت بوم).
در کرمانشاهان هم شعر را به زبان محلی کردی می خوانند:
ـ نافه رفه، پشت رقه. (نان خشکه، پشتم خشکه).
ـ آی چقچقه.(2) چقچقه. (آی رنگ زرد، آی رنگ زرد).
ـ امشو شوه، ما نگاه شوه. (امشب شبه، مهتاب شبه).
ـ سوردوتیه کیخسروه. (عروسی دختر کیخسروه).

توضیح:
(1): آفتاب مهتاب چه رنگه، یکی از قدیمی ترین بازی های ایران است؛ اما شعر و اسم بازی در نواحی مختلف ایران متفاوت است.
(2): چقچقه، گیاهی زرد رنگ است که در دشت های ماهیدشت کرمانشاه می روید و برای رنگرزی پشم به کار می رود. وقتی خشک می شود، خش خش می کند، به همین دلیل به آن چقچقه می گویند.

تهیه و تنظیم : مجله تالاب

.

منبع :

گردآوری توسط بخش بازیهای محلی،بازی های بومی سایت آکا
پربازدیدها
تبلیغات