نتیجه تصویری برای بازی محلی لشکرکشى

آکاایران: بازی محلی لشکرکشى، بازی محلی یزد

آکاایران:  بازی محلی لشکرکشى عده اى از جوان هاى دو محله در میدان یا تکیه یا حسینیه ٔ محل خود جمع مى شوند و هر محله براى خود یکى از افراد صاحب صلاح را به عنوان استاد (سرپرست) انتخاب مى کند.نفرات دو محله دایره وار طورى که هر محله نصف دایره را تشکیل دهد، کنار هم مى ایستند. آن گاه دو استاد هرکدام یکى […]


بازی محلی لشکرکشى

عده اى از جوان هاى دو محله در میدان یا تکیه یا حسینیه ٔ محل خود جمع
مى شوند و هر محله براى خود یکى از افراد صاحب صلاح را به عنوان استاد (سرپرست) انتخاب مى کند.نفرات دو محله دایره وار
طورى که هر محله نصف دایره را تشکیل دهد، کنار هم مى ایستند.

آن گاه دو استاد هرکدام یکى از نفرات چابک و قوى خود را با نام صدا مى زنند که به وسط میدان
آمده و کشتى خود را شروع کنند.
داورى بازى هم به عهده ٔ دو استاد است.کشتى به حالت سرپا انجام مى شود.
برنده ٔ بازى کسى است که حریف را از زمین بلند کرده و بر زمین بزند و یا اینکه با
به کار بردن فنی، حریف به زمین بى افتد.
پس از آن برنده ٔ کشتى در زمین مى ماند و به جاى بازنده، استاد مربوطه، یکى دیگر از افراد خود را
براى کشتى گرفتن با برنده صدا مى زند.بسیار پیش مى آید که یک نفر با چندین نفر کشتى مى گیرد.زورآزمائى ها تا حدود بیش
از ده کشتى ادامه مى یابد و هر محله که برد بیشترى داشته باشد، برنده اعلام مى شود.

راسخون

.

منبع : persianv.com

گردآوری توسط بخش بازیهای محلی،بازی های بومی سایت آکا
پربازدیدها
تبلیغات