بازی محلی

آکاایران: بازی محلی تیراوُمِه (یارآمد )

آکایران :بازی محلی «تیراوُمِه» بازی مخصوص بوشهر

 

بنا به گزارش آکاایران : بازیکنان به دو گروه مدافع و مهاجم تقسیم مى شوند. گروه مدافع، به صورت فشرده در جائى مى نشیند و یک فرد ورزیده مسئول محافظت از آنها در مقابل گروه مهاجم مى گردد. آن گاه گروه مهاجم که در جائى پنهان شده، با فرمان جارچی، حمله را شروع مى کند.

مهاجمان سعى مى کنند که مسئول گروه مدافع را حیران و سرگردان کرده و از این طریق به یاران او ضربه بزنند که در صورت موفق بودن آنها، افراد نشسته کتک مفصلى خواهند خورد. این ضربات ادامه دارد تا زمانى که مسئول گروه مدافع به یکى از افراد مهاجم رسیده و دست خود را روى سر او بگذارد که اصطلاحاً به آن "کچ کردن" مى گویند. با این کار جاى دو گروه عوض مى شود و بازى تا زمانى که بازیکنان احساس خستگى نمایند، ادامه مى یابد .

منبع:iranvillage.irمنبع :

گردآوری توسط بخش بازیهای محلی،بازی های بومی سایت آکا
پربازدیدها
تبلیغات