بازی محلی

بازی محلی قطور (کهکیلویه و بویراحمد )
ابتدا یکى از سنگ‌ها را در دست گرفته و چهار عدد دیگر را روى زمین قرار مى‌دهند. بعد سنگى را که در دست دارند به هوا پرتاب مى‌کنند و قبل از آنکه به زمین برسد، یکى از سنگ‌ها را از زمین برمى‌دارند، سپس سنگى را که برداشته‌اند، در دست دیگر قرار داده و دوباره همین کار را تکرار مى‌کنند تا اینکه همه ٔ سنگ‌ها را از زمین بلند کنند. این مرحله ٔ اول بازى است.

 

در مرحله ٔ دوم یکى از سنگ‌ها را به‌ هوا پرتاب کرده و بقیه ٔ سنگ‌هائى را که روى زمین قرار دارد، دوتا دوتا برمى‌دارند. در مرحله ٔ بعدى سنگ‌ها را سه‌تا سه‌تا برمى‌دارند و بعد چهارتا، چهارتا. نوبت بعد، پنج سنگ را به هوا انداخته و با پشت دست آنها را مى‌گیرند. بعضى معتقد هستند که بازى قطور باعث خشک‌شدن شیر گوسفندان و گاوها مى‌شود. یعنى انجام این بازى شیر گوسفندان و گاوها را کم و کمتر مى‌کند. به این‌ ترتیب بازى قطور در باورها و اعتقادات مردم نیز جائى دارد .

منبع:rasekhoon.netگردآوری توسط بخش بازیهای محلی،بازی های بومی سایت آکا
پربازدیدها
تبلیغات