بازی های زیبا و جالب محلی و قدیمی

ارهنگ ارهنگ اسب چه رنگ؟


نوعی بازی محلی بوده که از قدیم در بین نوجوانان رواج داشته بازیکنان شامل دو گروه 5 نفره بوده و یکی از افراد گروه نقش اُستا را اجرا می کند .

گروه اول می گوید ارهنگ ارهنگ . گروه دوم می گوید اسب چه رنگ ؟ گروه اول اسبی را با مشخصات خاص نام می برد . گروه دوم در پاسخ می گوید بزن و برو چکار داری از اینجا بازی شروع می شود . دو اُستا با هم در یکجا ایستاده و

به نظاره دو گروه می نشینند گروه اول که پاسخ درست داده با شلاق گروه دوم را تعقیب می کند . بازی تا زمانی ادامه می یابد که دو استا با هم اعلام کنند سیه جو با این عم کاربرعکس می شود و گروه دوم به تعقیب گروه دوم می پردازد . این تعقیب و گریز تا زمانی دامه می یابد که فردی دستگیر شود در این هنگام دستگیر شده را به محل دو استا برده و آن فرد بازنده اعلام می شود و از دوربازی اخراج میشود .

 

 

بازی های زیبا و جالب محلی و قدیمی

استخوان مهتاب

 

در این بازی دو گروه 5 نفره هستند . گروه اول استخوانی را پرتاب میکند و گروه دوم باید آن را پیدا کند . اگر گروه دوم پیدا نکردند باید گروه اول را به پشت سوار کنند و در کوچه های روستا به همین حالت حرکت کنند تا به درب خانهای رفته و در زده واز صاحب خانه می پرسند سواره بر سواره یا پیاده بر سواره ؟ اگر گفت: سواره بر سواره بر پشت سواری ادامه می دهند و اگر گفت: پیاده بر سواره جای گروه عوض می شود.

 

 

 

 

بازیهای مخلی ایران, تاریخچه <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='بازیهای محلی' href='http://fun.akaup.com/fun/native-games/'>بازیهای محلی</a></strong>, <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='بازی محلی' href='http://fun.akaup.com/fun/native-games/'>بازی محلی</a></strong> شهرستانها, بازیهای مخلی بازیهای مخلی ایران, تاریخچه <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='بازیهای محلی' href='http://fun.akaup.com/fun/native-games/'>بازیهای محلی</a></strong>, <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='بازی محلی' href='http://fun.akaup.com/fun/native-games/'>بازی محلی</a></strong> شهرستانها, بازیهای مخلی


گردآوری توسط بخش بازیهای محلی،بازی های بومی سایت آکا
پربازدیدها
تبلیغات