دعاها و ضرب المثل های بنزینی !!

دعاهای بنزینی:
1-الهی بنزین بگیری.
2-بنزین به قبرت بباره.
3-التماس بنزین.
4-دست به هر چی میزنی بنزین بشه .
5- خدا بنزینت بده ،یک لیتر در دنیا صد لیتر در آخرت

ضرب المثل بنزینی:
1-بنزین دیدی ندیدی
2-بنزین زرد برادر گریسه
3-با بنزین بنزین گفتن ماشین روشن نمیشه
4-به اندازه بنزینت گاز بده
5-بنزین همسایه اورانیومه
6-بنزینش از باک میریزه
7-خاموشی ماشین از بی بنزینیه
8-بنزین رو جلو ماشین انداختن
9-با بنزین طهارت می گیرم
10-بنزین حقه
11-از این حرفا بوی بنزین میاد

خنده دار, <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='اس ام اس خنده دار و سرکاری چهارشنبه سوری ' href='http://fun.akaup.com/sms/nice-sms/news201731010263027139.html'>اس ام اس خنده دار</a></strong>, <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='عکس خنده دار' href='http://fun.akairan.com/foto-aka/fun/'>عکس خنده دار</a></strong>, تصاویرخنده دار, <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='جوک خنده دار' href='http://fun.akaup.com/fun/funny-story/'>جوک خنده دار</a></strong>, <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='مطالب خنده دار' href='http://fun.akaup.com/fun/funny-story/'>مطالب خنده دار</a></strong>, <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='طنزخنده دار' href='http://fun.akaup.com/fun/funny-story/'>طنزخنده دار</a></strong>, عکس های خنده دار, ضرب المثل, ضرب المثل های, <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='ضرب المثل انگلیسی' href='http://fun.akaup.com/fun/proverb/20141128124149.html'>ضرب المثل انگلیسی</a></strong>, <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='ضرب المثل فارسی' href='http://fun.akaup.com/fun/proverb/20141128124149.html'>ضرب المثل فارسی</a></strong>, <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='ضرب المثل های فارسی' href='http://fun.akaup.com/fun/proverb/'>ضرب المثل های فارسی</a></strong>, <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='ضرب المثل ها' href='http://fun.akaup.com/fun/proverb/'>ضرب المثل ها</a></strong>, <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='ضرب المثل های ایرانی' href='http://fun.akaup.com/fun/proverb/'>ضرب المثل های ایرانی</a></strong>, بنزین, همسایه, گریس خنده دار, <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='اس ام اس خنده دار و سرکاری چهارشنبه سوری ' href='http://fun.akaup.com/sms/nice-sms/news201731010263027139.html'>اس ام اس خنده دار</a></strong>, <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='عکس خنده دار' href='http://fun.akairan.com/foto-aka/fun/'>عکس خنده دار</a></strong>, تصاویرخنده دار, <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='جوک خنده دار' href='http://fun.akaup.com/fun/funny-story/'>جوک خنده دار</a></strong>, <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='مطالب خنده دار' href='http://fun.akaup.com/fun/funny-story/'>مطالب خنده دار</a></strong>, <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='طنزخنده دار' href='http://fun.akaup.com/fun/funny-story/'>طنزخنده دار</a></strong>, عکس های خنده دار, ضرب المثل, ضرب المثل های, <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='ضرب المثل انگلیسی' href='http://fun.akaup.com/fun/proverb/20141128124149.html'>ضرب المثل انگلیسی</a></strong>, <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='ضرب المثل فارسی' href='http://fun.akaup.com/fun/proverb/20141128124149.html'>ضرب المثل فارسی</a></strong>, <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='ضرب المثل های فارسی' href='http://fun.akaup.com/fun/proverb/'>ضرب المثل های فارسی</a></strong>, <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='ضرب المثل ها' href='http://fun.akaup.com/fun/proverb/'>ضرب المثل ها</a></strong>, <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='ضرب المثل های ایرانی' href='http://fun.akaup.com/fun/proverb/'>ضرب المثل های ایرانی</a></strong>, بنزین, همسایه, گریس


گردآوری توسط بخش جوک ،طنز، لطیفه خنده دار سایت آکا
تبلیغات