جک بسیار خنده دار

 

پلیس به یارو: اینجا ماهی‌گیری قدغنه!!! یارو: ولی اینجا تابلو نزدین!!!
پلیس: نزدیم که نزدیم، زود باش از بالای اون آکواریوم بیا پایین!!!!


=============================================


یارو میره کله پاچه فروشی، یارو بهش میگه: قربون چشم بگذارم؟
یارو میگه: نه آقا! حداقل صبر کن من برم قایم شم!

=============================================


یارو باباش میمیره میخواسته خاکش کنه، جو میگیرتش باراندازش میکنه!


=============================================


یارو می ره جبهه بعد از 2 روز برمی گرده.
میگن چی شد اینقدر زود برگشتی؟
میگه: بابا اونجا به قصد کشت تفنگ بازی می کنن!


=============================================


یارو رو برق می گیره، مامانش می گه: ننه جون ولش نکن همین بود که باباتو کشت!


=============================================


یارو می ره دزدی تفنگو می ذاره پشت گردن یارو
می گه: تکـون بخوری با لگد می زنم تو کمرت!


=============================================


به یارو می گن نظرت راجع به گرون شدن بنزین چیه؟
یارو می گه برای ما که فرقی نمی کنه، ما همون 1000تومن بنزین رو می زنیم


=============================================


از یارو می پرسند چرا پرنده ها زمستان از شمال به جنوب پرواز می کنن؟
میگه: آخه پیاده خیلی راهه

=============================================


به یارو میگن: چی شد مامانت مرد ؟
میگه: رفت پشت بوم رخت پهن کنه افتاد...
میگن افتاد مرد ؟ میگه: نه بابا افتاد رو کولر ، کولر شکـست افتاد.
بهش میگن اون موقع مرد؟؟
میگه:نه آقا جان،بعد افتاد رو تراس ، تراس خراب شد.
میگن:خوب این دفعه مرد ؟ یارو میگه: نه بعد افتاد رو سقف گاراژ، سقف خراب شد!
بهش میگن:حتماً ایندفعه مرد ؟
میگه:بازم نمرد، دیدیم داره کُلّ خونه خراب میشه، با تفنگ زدیمش


=============================================


یارو انگشتشو میکنه تو نافش، ریست میشه


=============================================


یارو جونش به لبش میرسه، تف می‌کنه می‌میره


=============================================


یارو میمیره، عکسشو نداشتند بذارن رو قبرش، تا گردن دفنش می‌کنند


=============================================


یارو سر سفره داد می زده می گفته: بربری بدین! بربری بدین!
بهش میگن چی شده؟ ، میگه: آب تو گلوم گیر کرده


=============================================


یارو رشته‌اش دامپروری بوده، روش نمیشده به کسی بگه.
یکی ازش می‌پرسه: رشته‌ات چیه؟
میگه: دامپیوتر، گرایش پشم افزار!

 

 

طنز, مطالب طنز, داستان طنز, طنز خنده, <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='طنز خنده دار' href='http://fun.akaup.com/fun/funny-story/'>طنز خنده دار</a></strong>, <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='اس ام اس خنده دار و جوک خنده دار (2) ' href='http://fun.akaup.com/sms/nice-sms/news20175221124459182.html'>اس ام اس طنز</a></strong>, مطلب طنز, طنز و کاریکاتور, لطیفه, جک لطیفه, <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='جک و لطیفه' href='http://fun.akaup.com/fun/funny-story/'>جک و لطیفه</a></strong>, <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='جوک و لطیفه' href='http://fun.akaup.com/fun/funny-story/'>جوک و لطیفه</a></strong>, <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='لطیفه های ایرانی' href='http://fun.akaup.com/fun/funny-story/2013225124125.html'>لطیفه های ایرانی</a></strong> فیلم لطیفه, لطیفه گویی خاتمی, خنده دار, <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='اس ام اس خنده دار و سرکاری چهارشنبه سوری ' href='http://fun.akaup.com/sms/nice-sms/news201731010263027139.html'>اس ام اس خنده دار</a></strong>, <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='عکس خنده دار' href='http://fun.akairan.com/foto-aka/fun/'>عکس خنده دار</a></strong>, تصاویرخنده دار, <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='جوک خنده دار' href='http://fun.akaup.com/fun/funny-story/'>جوک خنده دار</a></strong>, مطالب خنده طنز, مطالب طنز, داستان طنز, طنز خنده, <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='طنز خنده دار' href='http://fun.akaup.com/fun/funny-story/'>طنز خنده دار</a></strong>, <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='اس ام اس خنده دار و جوک خنده دار (2) ' href='http://fun.akaup.com/sms/nice-sms/news20175221124459182.html'>اس ام اس طنز</a></strong>, مطلب طنز, طنز و کاریکاتور, لطیفه, جک لطیفه, <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='جک و لطیفه' href='http://fun.akaup.com/fun/funny-story/'>جک و لطیفه</a></strong>, <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='جوک و لطیفه' href='http://fun.akaup.com/fun/funny-story/'>جوک و لطیفه</a></strong>, <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='لطیفه های ایرانی' href='http://fun.akaup.com/fun/funny-story/2013225124125.html'>لطیفه های ایرانی</a></strong> فیلم لطیفه, لطیفه گویی خاتمی, خنده دار, <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='اس ام اس خنده دار و سرکاری چهارشنبه سوری ' href='http://fun.akaup.com/sms/nice-sms/news201731010263027139.html'>اس ام اس خنده دار</a></strong>, <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='عکس خنده دار' href='http://fun.akairan.com/foto-aka/fun/'>عکس خنده دار</a></strong>, تصاویرخنده دار, <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='جوک خنده دار' href='http://fun.akaup.com/fun/funny-story/'>جوک خنده دار</a></strong>, مطالب خنده


گردآوری توسط بخش جوک ،طنز، لطیفه خنده دار سایت آکا
تبلیغات