آکاایران: مجموعه اس ام اس های فک و فامیل ما | فک و فامیله داریم با بابام تو یه ماشین بودیم بعد ۲ نفرخارجی سوار شدن، بابام رفت بپرسه “اهل کجایین؟” خیلی …

مجموعه اس ام اس های فک و فامیل ما | فک و فامیله داریم

اس ام اس های

آکاایران: مجموعه اس ام اس های فک و فامیل ما

با بابام تو یه ماشین بودیم

بعد ۲ نفرخارجی سوار شدن، بابام رفت بپرسه “اهل کجایین؟”

خیلی با اعتماد به نفس با یه لحن سوالی گفت: “mede in ?”

فک و فامیله ما داریم ؟

اس ام اس های فک و فامیل ما

مامانم اومده میگه سرویس بهداشتی

رو الان جرم گیری کردم و برقش انداختم

ببینم یه نفر رفته دسشویی قلم پاشو میشکنم !!

اس ام اس های فک و فامیل ما

تو عروسی یکی از فامیلا دلار میریختن رو سر عروس و داماد!

حمله به دلارا سی مجروح به جا گذاشت!

فرداش همه رفتیم صرافی

یارو گفت دلارا تقلبیه!

اس ام اس های فک و فامیل ما

خواستگار اومده

بابام میگه نمیدونم هر چی خودت میگی؟

منم گفتم نه!

میگه تو غلط کردی مگه بحرف توئه !!!!!

اس ام اس های فک و فامیل ما

مامانم 2 ماهه به همه گفته خطش سوخته…

رفتم نگاه کردم دیدم سیم کارتشو برعکس انداخته تو گوشی !!!

آخرشم برگشته میگه همش تقصیر توئه

بس که با گوشیم ور میری !

فک و فامیله داریم؟

اس ام اس های فک و فامیل ما

جمعه دارم میرم کارواش

بابام میگه جایی میری ؟

میگم آره میرم کارواش

میگه پس ماشین منم ببر یه آبی بهش بزن !!!

بگیرمش این یکی دستم یا بزارم تو کیفم ؟!

فک و فامیله داریم ؟

اس ام اس های فک و فامیل ما

مردم از ننه باباشون ویلا و ماشین و پول به ارث می برن

من از بابام میگرن به ارث بردم

از مامانم آلرژی!!!

ای خدا این خانواده است

من دارم؟؟؟؟

اس ام اس های فک و فامیل ما

مامانم میگه آب جوش میریزی بسم ا… بگو

میگم مگه جنها بیکارن بچشونو بیارن تو ظرفشوییه ما

میگه خب بچن دیگه شیطونن خودشون میان!

فک و فامیله داریم؟؟؟؟

اس ام اس های فک و فامیل ما

دارم مسواک میزنم

بابابزرگم دندون مصنوعیش رو آورده گذاشته

تو جیبه پیرهنم

میگه یه دستی هم به دندونا ما بزن:

فک و فامیله داریم؟

اس ام اس های فک و فامیل ما

ساعت 6 صبح بابام ماشین رو از پار کینگ در آورد

بعد داشتم در و میبستم یه دفعه بوق زد

منم که هنوز خواب 2 متر پریدم هوا

بعدش گفتم چیه؟!

سرش رو از پنجره آورد بیرون میگه

اون چراغ پارکینگ رو هم خاموش کن

مجموعه اس ام اس های فک و فامیل ما

منبع :

گردآوری توسط بخش فک و فامیله داریم؟ سایت آکا
پربازدیدها
تبلیغات