معما‌های جذاب تعداد تخم مرغ های زن روستایی

شاید برای برخی از شما تمرکز کردن و پاسخ دادن به یک تست هوش، معما یا یک سوال پیچیده خسته کننده و سخت باشد. اما فکر کردن روی این سوال‌ها زیبایی و لذت خاص خود را دارد و اگر تمرکز کنید بدون شک دیر یا زودجواب معما را پیدا خواهید کرد و آن وقت رضایت خاصی را در خود حس می‌کنید. در ادامه‌ی این مقاله از مجموعه مقالات اکا, قصد داریم معمای جذابی برایتان بگوییم که حل کردن آن بسیار لذت بخش است, در انتهای مقاله جواب معما را آورده ایم. با ما همراه باشید.

معمای تعداد تخم مرغ های زن روستایی

یک زن روستائی یک سبد تخم مرغ به میدان می برد که بفروشد. هنوز هیچ نفروخته بود که پای اسب یک سوار به سبد تخم مرغ زن خورد و بیشتر تخم مرغ‌ها شکست.

معما‌های جذاب تعداد تخم مرغ های زن روستایی

اسب سوار از زن روستائی پوزش خواست و حاضر شد پول همه آنها را بپردازد.

اسب سوار: مادر جان چند تا تخم مرغ داشتی؟

زن روستائی: نمی‌دانم، اما وقتی آنها را دوتا دوتا بر می‌داشتم یکی باقی می‌ماند ، وقتی سه تا سه تا بر می‌داشتم یکی باقی می‌ماند ، وقتی چهارتا چهارتا بر می‌داشتم یکی باقی می‌ماند، وقتی پنج تا پنج تا بر می‌داشتم یکی باقی می ماند، وقتی شش تا شش تا بر می‌داشتم یکی باقی می ماند، اما وقتی که هفت تا هفت تا بر می‌داشتم هیچی باقی نمی‌ماند.

اسب سوار حساب کرد و پول تخم‌مرغ‌های زن روستائی را داد.

سوال: کمترین تعداد تخم مرغی که زن روستائی می‌توانست در سبد داشته باشد چند تا بود؟

.

.

.

.

.

.

.

.

 

معما‌های جذاب تعداد تخم مرغ های زن روستایی

جواب معمای تعداد تخم‌مرغ‌ها:

جواب ۳۰۱ (سیصد و یک) عدد تخم مرغ می باشد.

زیرا وقتی آنها را دو تا دو تا برمی داشته یکی باقی می مانده، پس می فهمیم تعداد تخم مرغ ها فرد است.

و وقتی ۷ تا ۷ تا برمی داشته هیچی باقی نمی مانده می فهمیم تعداد تخم مرغ‌ها مضربی از عدد ۷ (هفت) است.

اگر یکی از کل تخم مرغها برداشته شود حاصل مضربی از اعداد ۲،۳،۴،۵،۶ و چون کوچکترین مضرب مشترک ۲،۳،۴،۵،۶ عدد ۶۰ (شصت) است.

تعداد کل تخم مرغها مضربی از ۶۰ (شصت) به اضافه عدد یک خواهد بود.

با بررسی اعداد ۲۴۰،۱۸۰،۱۲۰،۶۰ و ۳۰۰ به عدد ۳۰۱ (سیصد و یک) می رسیم.

گردآوری توسط بخش تست هوش ،سوال هوش،چیستان،معما سایت آکا
تبلیغات