معمای تصویری

آکاایران: در ادامه این مقاله از مجموعه مقالات آکا, برایتان چند معمای شطرنجی آماده کرده ایم که برای حل آن ها اصلا احتیاجی به آشنایی با قواعد بازی شطرنج ندارید فقط کافیست مهره های متفاوت و یا خواسته شده شطرنج را در تصاویری که گردآوری کرده ایم پیدا کنید.برای پیدا کردن مهره ها اصلا عجله نکنید چرا که جواب معماهارا در انتهای مقاله مشاهده خواهید کرد. با ما همراه باشید.

معمای شماره ۱

مهره فیل را پیدا کنید.

معمای تصویری


معمای شماره ۲

۴ مهره اسب پیدا کنید.

معمای تصویری


معمای شماره ۳

مهره رخ را پیدا کنید.

معمای تصویری


معمای شماره ۴

مهره سرباز را پیدا کنید.

معمای تصویری


معمای شماره ۵

۲ مهره ملکه پیدا کنید.

معمای تصویری


معمای شماره ۶

۳ مهره رخ پیدا کنید.

معمای تصویری


معمای شماره ۷

۴ مهره سرباز پیدا کنید.

معمای تصویری


معمای شماره ۸

۲ مهره شاه پیدا کنید.

معمای تصویری


معمای شماره ۹

۳ مهره اسب پیدا کنید.

معمای تصویری


معمای شماره ۱۰

۴ مهره فیل پیدا کنید.

معمای تصویری


معمای شماره ۱۱

۲ مهره سرباز پیدا کنید.

معمای تصویری


معمای شماره ۱۲

مهره ملکه را پیدا کنید.

معمای تصویری


معمای شماره ۱۳

مهره رخ را پیدا کنید.

معمای تصویری


معمای شماره ۱۴

مهره شاه را پیدا کنید.

معمای تصویری


معمای شماره ۱۵

مهره اسب را پیدا کنید.

معمای تصویری

جواب معمای شماره ۱

معمای تصویری


جواب معمای شماره ۲

معمای تصویری


جواب معمای شماره ۳

معمای تصویری


جواب معمای شماره ۴

معمای تصویری


جواب معمای شماره ۵

معمای تصویری


جواب معمای شماره ۶

معمای تصویری


جواب معمای شماره ۷

معمای تصویری


جواب معمای شماره ۸

معمای تصویری


جواب معمای شماره ۹

معمای تصویری


جواب معمای شماره ۱۰

معمای تصویری


جواب معمای شماره ۱۱

معمای تصویری


جواب معمای شماره ۱۲

معمای تصویری


جواب معمای شماره ۱۳

معمای تصویری


جواب معمای شماره ۱۴

معمای تصویری


جواب معمای شماره ۱۵

معمای تصویری
 

گردآوری توسط بخش تست هوش ،سوال هوش،چیستان،معما سایت آکا
تبلیغات