انواع مختلفی از معما‌ها وجود دارد که به ما امکان می‌دهد ذهن خود را تمرین یا به اصطلاح خودمانی ورزش داده و مهارت‌های منطقی مغز خود را بهبود بخشیم. این مهارت‌ها هر چیزی می‌توانند باشند ممکن است ریاضی باشند، یا هزارتو یا حتی معما‌های پرسش و پاسخ. علاوه بر این‌ها، تمرین‌های بصری وجود دارد که با کمک آن‌ها شما از مهارت‌های بینایی تان برای تحریک مغزتان استفاده کرده و مایعات مغز خود را به حرکت وادار می‌کنید.

10 تست هوش چالش برانگیز به همراه جواب

امروز در این مطلب، ۱۰ مورد از این معما‌ها را برای شما آماده کردیم تا مهارت‌های منطق مغز خود را با استفاده از قوه بینایی محک بزنید. حواستان باشد که در این تصاویر، به جزئیات توجه کنید و فراموش نکنید که پاسخ‌های صحیح خود را بشمارید!

باز هم مثل معما‌های دیگر، اگر فکر می‌کنید نمی‌توانید جواب را پیدا کنید، فقط کافی است به انتهای مطلب مراجعه کنید تا متوجه شوید چگونه این چالش‌های ذهنی را باید حل می‌کردید.

معمای اول:

این هرم از بالا چگونه به نظر می‌رسد؟

10 تست هوش چالش برانگیز به همراه جواب


معمای دوم:

چند مربع در تصویر وجود دارد؟

10 تست هوش چالش برانگیز به همراه جواب


معمای سوم:

قفل مناسب چیست؟

10 تست هوش چالش برانگیز به همراه جواب


معمای چهارم:

چند عضو مختلف در این خانواده وجود دارد؟

10 تست هوش چالش برانگیز به همراه جواب


معمای پنجم:

کدام خرس با بقیه فرق دارد؟

10 تست هوش چالش برانگیز به همراه جواب


معمای ششم:

چند شی در تصویر وجود دارد؟

10 تست هوش چالش برانگیز به همراه جواب


معمای هفتم:

ستاره‌ای که ۴ پر دارد کجا مخفی است؟

10 تست هوش چالش برانگیز به همراه جواب


معمای هشتم:

فقیرترین فردی که سر میز شام است کدام یک از افراد در تصاویر زیر است؟

10 تست هوش چالش برانگیز به همراه جواب


معمای نهم:

چند مکعب در تصویر وجود دارد؟

10 تست هوش چالش برانگیز به همراه جواب


معمای دهم:

چند مثلث را در تصویر می‌بینید؟

10 تست هوش چالش برانگیز به همراه جواب


به چند سؤال پاسخ درست دادید؟ فکر می‌کنید کدام یک از دوستان شما می‌تواننددر این رقابت از شما پیشی بگیرند؟ با به اشتراک گذاشتن این مطلب با آنها، دوستان خود را نیز به چالش دعوت کنید!

و حالا پاسخ‌های صحیح را می‌توانید در ادامه مشاهده کنید.

پاسخ معمای اول

10 تست هوش چالش برانگیز به همراه جواب


پاسخ معمای دوم

10 تست هوش چالش برانگیز به همراه جواب


پاسخ معمای سوم

10 تست هوش چالش برانگیز به همراه جواب


پاسخ معمای چهارم: ۴ نفر. دو سایه تکراری هستند.

10 تست هوش چالش برانگیز به همراه جواب


پاسخ معمای پنجم

10 تست هوش چالش برانگیز به همراه جواب


پاسخ معمای ششم

10 تست هوش چالش برانگیز به همراه جواب


پاسخ معمای هفتم

10 تست هوش چالش برانگیز به همراه جواب


پاسخ معمای هشتم: او فقط آب و سیب زمینی سفارش داده است و بقیه غذای کامل

10 تست هوش چالش برانگیز به همراه جواب


پاسخ معمای نهم

10 تست هوش چالش برانگیز به همراه جواب


پاسخ معمای دهم

10 تست هوش چالش برانگیز به همراه جواب

گردآوری توسط بخش تست هوش ،سوال هوش،چیستان،معما سایت آکا
تبلیغات