تست هوش جالب برای پیدا کردن تصاویر متفاوت
آکاایران: از آنجا که معما و بخصوص چالش‌های تصویری از جمله محبوب‌ترین سرگرمی‌های دنیای مدرن بشمار می‌روند، ما در ادامه این مقاله از مجموعه مقالات آکا, ۱۰ معمای جالب برایتان انتخاب کرده‌ایم تا با حل کردن آنها چندین دقیقه سرگرم و شاد باشید. جواب همه معماها هم در ادامه درج شده است. امیدواریم از مطالعه این مقاله سرگرم کننده لذت ببرید.
 
معمای شماره ۱
 
یکی از این ایموجی ها خانم است. می توانید پیدایش کنید؟
 
تست هوش جالب برای پیدا کردن تصاویر متفاوت

معمای شماره ۲
 
یکی از این کاکتوس ها با بقیه فرق می کند. پیدایش کنید.
 
تست هوش جالب برای پیدا کردن تصاویر متفاوت

معمای شماره ۳
 
پسری که گونه هایش گل نینداخته را پیدا کنید.
 
تست هوش جالب برای پیدا کردن تصاویر متفاوت

معمای شماره ۴
 
گلی که با بقیه متفاوت است را می توانید پیدا کنید؟
 
تست هوش جالب برای پیدا کردن تصاویر متفاوت

معمای شماره ۵
 
مرد جوانی که میان این خانم ها است را پیدا کنید.
 
تست هوش جالب برای پیدا کردن تصاویر متفاوت

معمای شماره ۶
 
یکی از شکلک ها با بقیه متفاوت است. پیدایش کنید.
 
تست هوش جالب برای پیدا کردن تصاویر متفاوت

معمای شماره ۷
 
دایناسوری که با بقیه متفاوت است را پیدا کنید.
 
تست هوش جالب برای پیدا کردن تصاویر متفاوت

معمای شماره ۸
 
همه ی شبدرهای این تصویر چهار برگ نیستند. آنی که با بقیه فرق می کند را پیدا کنید.
 
تست هوش جالب برای پیدا کردن تصاویر متفاوت

معمای شماره ۹
 
یکی از خروس ها تاج ندارد. می توانید پیدایش کنید؟
 
تست هوش جالب برای پیدا کردن تصاویر متفاوت

معمای شماره ۱۰
 
پسر غمگین را پیدا کنید.
 
تست هوش جالب برای پیدا کردن تصاویر متفاوت
 
.
 
.
 
.
 
.
 
.
 
.
 
.
 
.
 
.
 
.
 
جواب معمای شماره ۱
 
تست هوش جالب برای پیدا کردن تصاویر متفاوت

جواب معمای شماره ۲
 
تست هوش جالب برای پیدا کردن تصاویر متفاوت

جواب معمای شماره ۳
 
تست هوش جالب برای پیدا کردن تصاویر متفاوت

جواب معمای شماره ۴
 
تست هوش جالب برای پیدا کردن تصاویر متفاوت

جواب معمای شماره ۵
 
تست هوش جالب برای پیدا کردن تصاویر متفاوت

جواب معمای شماره ۶
 
تست هوش جالب برای پیدا کردن تصاویر متفاوت

جواب معمای شماره ۷
 
تست هوش جالب برای پیدا کردن تصاویر متفاوت

جواب معمای شماره ۸
 
تست هوش جالب برای پیدا کردن تصاویر متفاوت

جواب معمای شماره ۹
 
تست هوش جالب برای پیدا کردن تصاویر متفاوت

جواب معمای شماره ۱۰
 
 
 
تست هوش جالب برای پیدا کردن تصاویر متفاوت
گردآوری توسط بخش تست هوش ،سوال هوش،چیستان،معما سایت آکا
تبلیغات