آکاایران: همانطور که قبلا در همین بخش از مجموعه مقالات آکا,  یک تست بینایی و دقت بینی برای پیدا کردن حرف متفاوت از میان حروف گردآوری کرده بودیم  در ادامه این مقاله قسمت دوم همان تست را برایتان آماده کرده ایم. این تست به تدریج که از تصاویر گذر می‌کنید سخت‌تر می‌شود و در واقع برای پیدا کردن حرف متفاوت درون مجموعه حروف مشابه باید بیشتر دقت به خرج دهید. با این تست، در واقع شما می‌توانید مهارت بینایی خود را بسنجید

تست ریزبینی 2(پیدا کردن حرف متفاوت درون حروف)

جواب معما‌ها هم در انتهای مطلب آمده است

معمای شماره ۱

تست ریزبینی 2(پیدا کردن حرف متفاوت درون حروف)


معمای شماره ۲

تست ریزبینی 2(پیدا کردن حرف متفاوت درون حروف)


معمای شماره ۳

تست ریزبینی 2(پیدا کردن حرف متفاوت درون حروف)


معمای شماره ۴

تست ریزبینی 2(پیدا کردن حرف متفاوت درون حروف)


معمای شماره ۵

تست ریزبینی 2(پیدا کردن حرف متفاوت درون حروف)


معمای شماره ۶

تست ریزبینی 2(پیدا کردن حرف متفاوت درون حروف)


معمای شماره ۷

تست ریزبینی 2(پیدا کردن حرف متفاوت درون حروف)


جواب معمای شماره ۱

تست ریزبینی 2(پیدا کردن حرف متفاوت درون حروف)


جواب معمای شماره ۲

تست ریزبینی 2(پیدا کردن حرف متفاوت درون حروف)


جواب معمای شماره ۳

تست ریزبینی 2(پیدا کردن حرف متفاوت درون حروف)


جواب معمای شماره ۴

تست ریزبینی 2(پیدا کردن حرف متفاوت درون حروف)


جواب معمای شماره ۵

تست ریزبینی 2(پیدا کردن حرف متفاوت درون حروف)


جواب معمای شماره ۶

تست ریزبینی 2(پیدا کردن حرف متفاوت درون حروف)


جواب معمای شماره ۷

تست ریزبینی 2(پیدا کردن حرف متفاوت درون حروف)


جواب معمای شماره ۸

تست ریزبینی 2(پیدا کردن حرف متفاوت درون حروف)
 

گردآوری توسط بخش تست هوش ،سوال هوش،چیستان،معما سایت آکا
تبلیغات