تست ریزبینی(پیدا کردن حرف متفاوت درون حروف انگلیسی)

آکاایران: در این مقاله از مجموعه مقالات آکا,تصمیم گرفته ایم یک تست بینایی و دقت بینی برای شما آماده کنیم تا میزان دقت و توجه خودتان را بسنجید. این تست به تدریج که از تصاویر گذر می‌کنید سخت‌تر می‌شود و در واقع برای پیدا کردن حرف متفاوت درون مجموعه حروف مشابه باید بیشتر دقت به خرج دهید. با این تست، در واقع شما می‌توانید مهارت بینایی خود را بسنجید

تست ریزبینی(پیدا کردن حرف متفاوت درون حروف انگلیسی)

جواب معما‌ها هم در انتهای مطلب آمده است.

تست بینایی شماره ۱

تست ریزبینی(پیدا کردن حرف متفاوت درون حروف انگلیسی)


تست بینایی شماره۲

تست ریزبینی(پیدا کردن حرف متفاوت درون حروف انگلیسی)


تست بینایی شماره ۳

تست ریزبینی(پیدا کردن حرف متفاوت درون حروف انگلیسی)


تست بینایی شماره ۴

تست ریزبینی(پیدا کردن حرف متفاوت درون حروف انگلیسی)


تست بینایی شماره ۵

تست ریزبینی(پیدا کردن حرف متفاوت درون حروف انگلیسی)


تست بینایی شماره ۶

تست ریزبینی(پیدا کردن حرف متفاوت درون حروف انگلیسی)


تست بینایی شماره ۷

تست ریزبینی(پیدا کردن حرف متفاوت درون حروف انگلیسی)


جواب تست بینایی شماره ۱

تست ریزبینی(پیدا کردن حرف متفاوت درون حروف انگلیسی)


جواب تست بینایی شماره ۲

تست ریزبینی(پیدا کردن حرف متفاوت درون حروف انگلیسی)


جواب تست بینایی شماره ۳

تست ریزبینی(پیدا کردن حرف متفاوت درون حروف انگلیسی)


جواب تست بینایی شماره ۴

تست ریزبینی(پیدا کردن حرف متفاوت درون حروف انگلیسی)


جواب تست بینایی شماره ۵

تست ریزبینی(پیدا کردن حرف متفاوت درون حروف انگلیسی)


جواب تست بینایی شماره ۶

تست ریزبینی(پیدا کردن حرف متفاوت درون حروف انگلیسی)


جواب تست بینایی شماره ۷

تست ریزبینی(پیدا کردن حرف متفاوت درون حروف انگلیسی)

 

گردآوری توسط بخش تست هوش ،سوال هوش،چیستان،معما سایت آکا
تبلیغات