سری دوم تست بینایی(پیدا کردن اشیا و حیوانات گم شده در تصویر)

آکاایران: در این مقاله از مجموعه مقالات آکا,تصمیم گرفته ایم یک تست سرگرم کننده برای شما آماده کنیم تا میزان دقت و توجه خودتان را بسنجید. این تست به تدریج که از تصاویر گذر می‌کنید سخت‌تر می‌شود و در واقع برای پیدا کردن اجسام و حیوانات گم شده درون تصویر باید بیشتر دقت به خرج دهید. با این تست، در واقع شما می‌توانید مهارت مشاهده خود را بسنجید

معمای شماره ۱

موجود کوچکی که در این تصویر پنهان شده را پیدا کنید.

سری دوم تست بینایی(پیدا کردن اشیا و حیوانات گم شده در تصویر)


معمای شماره ۲

پشت این پارچه چیزی می‌بینید؟

سری دوم تست بینایی(پیدا کردن اشیا و حیوانات گم شده در تصویر)


معمای شماره ۳

موجود پشمالویی که در این تصویر هست را می‌توانید پیدا کنید؟

سری دوم تست بینایی(پیدا کردن اشیا و حیوانات گم شده در تصویر)


معمای شماره ۴

ببینید می‌توانید سنجابی که در این تصویر وجود دارد را پیدا کنید.

سری دوم تست بینایی(پیدا کردن اشیا و حیوانات گم شده در تصویر)


معمای شماره ۵

یک پروانه هست که جایی در این تصویر پنهان شده. می‌توانید پیدایش کنید؟

سری دوم تست بینایی(پیدا کردن اشیا و حیوانات گم شده در تصویر)


معمای شماره ۶

گربه‌ای که در این تصویر هست را پیدا کنید.

سری دوم تست بینایی(پیدا کردن اشیا و حیوانات گم شده در تصویر)


معمای شماره ۷

سگی که در این تصویر هست را می‌بینید؟

سری دوم تست بینایی(پیدا کردن اشیا و حیوانات گم شده در تصویر)


معمای شماره ۸

دو مارمولک در این تصویر هست. پیدایشان کنید.

سری دوم تست بینایی(پیدا کردن اشیا و حیوانات گم شده در تصویر)


معمای شماره ۹

گربه‌ی درون این تصویر را پیدا کنید.

سری دوم تست بینایی(پیدا کردن اشیا و حیوانات گم شده در تصویر)


معمای شماره ۱۰

سنجابی که در این تصویر هست را پیدا کنید. راهنما: این سنجاب زال است.

سری دوم تست بینایی(پیدا کردن اشیا و حیوانات گم شده در تصویر)


معمای شماره ۱۱

می‌توانید مار درون این تصویر را پیدا کنید؟

سری دوم تست بینایی(پیدا کردن اشیا و حیوانات گم شده در تصویر)


جواب معمای شماره ۱

سری دوم تست بینایی(پیدا کردن اشیا و حیوانات گم شده در تصویر)


جواب معمای شماره ۲

یک گربه پشت این پارچه هست.

سری دوم تست بینایی(پیدا کردن اشیا و حیوانات گم شده در تصویر)


جواب معمای شماره ۳

سری دوم تست بینایی(پیدا کردن اشیا و حیوانات گم شده در تصویر)


جواب معمای شماره ۴

سری دوم تست بینایی(پیدا کردن اشیا و حیوانات گم شده در تصویر)


جواب معمای شماره ۵

سری دوم تست بینایی(پیدا کردن اشیا و حیوانات گم شده در تصویر)


جواب معمای شماره ۶

سری دوم تست بینایی(پیدا کردن اشیا و حیوانات گم شده در تصویر)


جواب معمای شماره ۷

سری دوم تست بینایی(پیدا کردن اشیا و حیوانات گم شده در تصویر)


جواب معمای شماره ۸

سری دوم تست بینایی(پیدا کردن اشیا و حیوانات گم شده در تصویر)


جواب معمای شماره ۹

سری دوم تست بینایی(پیدا کردن اشیا و حیوانات گم شده در تصویر)


جواب معمای شماره ۱۰

سری دوم تست بینایی(پیدا کردن اشیا و حیوانات گم شده در تصویر)


جواب معمای شماره ۱۱

سری دوم تست بینایی(پیدا کردن اشیا و حیوانات گم شده در تصویر)

گردآوری توسط بخش تست هوش ،سوال هوش،چیستان،معما سایت آکا
تبلیغات