تست بینایی جدید(پیدا کردن اشیا و حیوانات گم شده در تصویر)

آکاایران: در این مقاله از مجموعه مقالات آکا,تصمیم گرفته ایم یک تست سرگرم کننده برای شما آماده کنیم تا میزان دقت و توجه خودتان را بسنجید. این تست به تدریج که از تصاویر گذر می‌کنید سخت‌تر می‌شود و در واقع برای پیدا کردن اجسام و حیوانات گم شده درون تصویر باید بیشتر دقت به خرج دهید. با این تست، در واقع شما می‌توانید مهارت مشاهده خود را بسنجید

 

معمای شماره ۱

در این تصویر یک سگ هست. می‌توانید پیدایش کنید؟

تست بینایی جدید(پیدا کردن اشیا و حیوانات گم شده در تصویر)


معمای شماره ۲

در این تصویر یک کش مو هست، اما شاید کمی طول بکشد تا پیدایش کنید.

تست بینایی جدید(پیدا کردن اشیا و حیوانات گم شده در تصویر)


معمای شماره ۳

خرگوشی که در این تصویر پنهان شده را پیدا کنید.

تست بینایی جدید(پیدا کردن اشیا و حیوانات گم شده در تصویر)


معمای شماره ۴

یک گیره مو در این تصویر هست. پیدایش کنید.

تست بینایی جدید(پیدا کردن اشیا و حیوانات گم شده در تصویر)


معمای شماره ۵

سگی که در این تصویر پنهان شده را می‌توانید پیدا کنید؟

تست بینایی جدید(پیدا کردن اشیا و حیوانات گم شده در تصویر)


معمای شماره ۶

یک گیره‌ی پلاستیکی در این تصویر وجود دارد. راهنما: شکل گیره مانند حرف S است.

تست بینایی جدید(پیدا کردن اشیا و حیوانات گم شده در تصویر)


معمای شماره ۷

گربه‌ای که در میان این جعبه‌ها پنهان شده را پیدا کنید.

تست بینایی جدید(پیدا کردن اشیا و حیوانات گم شده در تصویر)


معمای شماره ۸

می‌توانید سگی که در این تصویر پنهان شده را پیدا کنید؟

تست بینایی جدید(پیدا کردن اشیا و حیوانات گم شده در تصویر)


معمای شماره ۹

ببینید می‌توانید گوش گربه را در این تصویر پیدا کنید.

تست بینایی جدید(پیدا کردن اشیا و حیوانات گم شده در تصویر)


معمای شماره ۱۰

خیلی سخت نیست، اما بعضی‌ها نمی‌توانند گربه‌ای که در این تصویر هست را پیدا کنند. شما می‌توانید؟

تست بینایی جدید(پیدا کردن اشیا و حیوانات گم شده در تصویر)


جواب معمای شماره ۱

 

 

تست بینایی جدید(پیدا کردن اشیا و حیوانات گم شده در تصویر)


جواب معمای شماره ۲

تست بینایی جدید(پیدا کردن اشیا و حیوانات گم شده در تصویر)


جواب معمای شماره ۳

تست بینایی جدید(پیدا کردن اشیا و حیوانات گم شده در تصویر)


جواب معمای شماره ۴

تست بینایی جدید(پیدا کردن اشیا و حیوانات گم شده در تصویر)


جواب معمای شماره ۵

تست بینایی جدید(پیدا کردن اشیا و حیوانات گم شده در تصویر)


جواب معما شماره ۶

تست بینایی جدید(پیدا کردن اشیا و حیوانات گم شده در تصویر)


جواب معمای شماره ۷

تست بینایی جدید(پیدا کردن اشیا و حیوانات گم شده در تصویر)


جواب معمای شماره ۸

تست بینایی جدید(پیدا کردن اشیا و حیوانات گم شده در تصویر)


جواب معمای شماره ۹

تست بینایی جدید(پیدا کردن اشیا و حیوانات گم شده در تصویر)


جواب معمای شماره ۱۰

تست بینایی جدید(پیدا کردن اشیا و حیوانات گم شده در تصویر)

گردآوری توسط بخش تست هوش ،سوال هوش،چیستان،معما سایت آکا
تبلیغات