معماهای تصویری

اکاایران: در این مقاله از مجموعه مقالات آکا، سری سوم از تصاویر پر رمز و راز را برای شما گردآوری کرده ایم که به شما کمک می‌کند چشم خود را تیزتر کرده و به جزئیات بیشتر توجه کنید. این چالش حاوی جزئیات پنهانی است که شما باید آن‌ها را پیدا کنید. اما مراقب باشید. پیدا کردن تصویر پنهان شده در عکس آن قدر‌ها هم آسان نیست. اگر فکر می‌کنید دقت زیاد و چشمان تیزبینی دارید از شما دعوت می‌کنیم با این معما‌ها خود را محک بزنید.

معمای شماره ۱

یک عقاب در این تصویر پنهان شده. آن را پیدا کنید.

معماهای تصویری


معمای شماره ۲

سنجابی که در میان این جنگل طلایی و نارنجی پنهان شده را می‌توانید پیدا کنید؟

معماهای تصویری


معمای شماره ۳

یک گربه وحشی کنار این دریاچه جا خوش کرده. می‌توانید پیدایش کنید؟

معماهای تصویری


معمای شماره ۴

یک گوزن در این تصویر هست که زمین گلف را دزدکی نگاه می‌کند. آن را پیدا کنید.

معماهای تصویری


معمای شماره ۵

آیا می‌توانید سمور جنگلی‌ای که جایی در میان این کوهستان پنهان شده را پیدا کنید؟

معماهای تصویری


معمای شماره ۶

در این تصویر ۶ جوجه تیغی به طرز ماهرانه‌ای خود را پنهان کرده اند. آن‌ها را پیدا کنید.

این معما اغلب افراد را گیج می‌کند، اما یک راهنمایی که می‌توانیم کنیم این است که روی بخش‌های تیره‌تر تصویر تمرکز کنید.

رکورد کوتاه‌ترین زمان حل این معما ۳۰ ثانیه است. آیا می‌توانید این رکورد را بشکنید؟

معماهای تصویری


معمای شماره ۷

ملکه‌ی این زنبور‌ها جایی میان شان پنهان شده. می‌توانید پیدایش کنید؟

معماهای تصویری


معمای شماره ۸

ماری که در این جنگل انبوه و سرسبز پنهان شده را پنهان کنید.

معماهای تصویری


پاسخ ۱

معماهای تصویری


پاسخ ۲

معماهای تصویری


پاسخ ۳

معماهای تصویری


پاسخ ۴

معماهای تصویری


پاسخ ۵

معماهای تصویری


پاسخ ۶

معماهای تصویری


پاسخ ۷

معماهای تصویری


پاسخ ۸

معماهای تصویری

گردآوری توسط بخش تست هوش ،سوال هوش،چیستان،معما سایت آکا
تبلیغات