Image result for ‫عجب کارآگاهی‬‎

آکاایران: مهارت های کارآگاهی خود را با این معماها تست کنید. در این مطلب از مجموعه مقالات سرگرمی آکاایران,معماهایی برایتان گردآوری کرده ایم که اگه بتوانید این معماهای جنایی را حل کنید , شما میتوانید یک کارگاه موفق در آینده شوید یا حداقل با پاسخ به این معماهای جنایی , ذهن کارگاهی خود را میتوانید تقویت کنید. برای مشاهده این معما ها و پاسخ آنها در ادامه مطلب با آکاایران همراه باشید.

1) قتل در مدرسه

اگه شما این معما ها را حل کنید میتوانید یک کارآگاه حرفه ای شوید

در روز اول سال تحصیلی، یک معلم جغرافیایی کشته شد. پلیس 4 مظنون داشت: باغبان، معلم ریاضی، مربی ورزش و مدیر مدرسه. همه آنها ادعا داشتند:

باغبان بوته ها را بریده بود.

معلم ریاضی یک آزمون نیمه ساله داشت.

مربی ورزش بازی بسکتبال را انجام داد.

مدیر در دفترش بود.

قاتل بلافاصله دستگیر شد. چه کسی معلم جغرافیایی را کشت و پلیس چگونه فهمید ؟

2) فرار از زندان

اگه شما این معما ها را حل کنید میتوانید یک کارآگاه حرفه ای شوید

جک در یک سلول با کف خاک قرار می گیرد و تنها یک پنجره بلند قرار می گیرد که هیچ کس نمی تواند به آن برسد. سلول خالی است به جز یک بیل چیز دیگری قرار ندارد. سلول گرم و خشک است، اگر جک غذا نخورد به زودی خواهد مرد. او تنها دو روز برای خارج شدن از زندان وقت دارد. اگر نه  او میمیرد

حفاری یک تونل گزینه ای نیست زیرا بیش از 2 روز طول می کشد. جک چگونه از سلول فرار می کند؟

3) گردنبند به سرقت رفته

اگه شما این معما ها را حل کنید میتوانید یک کارآگاه حرفه ای شوید

خانم اسمیت به پلیس ادعا کرد که گردنبند باارزش او گم شده است. وقتی پلیس وارد شد، هیچ نشانه هایی از ورود به آنجا را پیدا نکرد. فقط یک پنجره شکسته شد در کل خانه درهم ریخته و رد پاهای کثیف در سراسر طبقه بود.

روز بعد خانم اسمیت برای تقلب دستگیر شد. چرا؟

اگه شما این معما ها را حل کنید میتوانید یک کارآگاه حرفه ای شویداگه شما این معما ها را حل کنید میتوانید یک کارآگاه حرفه ای شویداگه شما این معما ها را حل کنید میتوانید یک کارآگاه حرفه ای شویداگه شما این معما ها را حل کنید میتوانید یک کارآگاه حرفه ای شویداگه شما این معما ها را حل کنید میتوانید یک کارآگاه حرفه ای شویداگه شما این معما ها را حل کنید میتوانید یک کارآگاه حرفه ای شویداگه شما این معما ها را حل کنید میتوانید یک کارآگاه حرفه ای شوید

پاسخ معماها :

شماره 1)

قاتل معلم ریاضی بود. طبق گفته های او، او یک آزمون نیمه سال را داشت، اما این جرم در اولین روز سال تحصیلی اتفاق افتاد.

شماره 2)

جک باید از بیل استفاده کند تا یک تپه خاکی را زیر پنجره درست کند و بر روی آن برود و از سلولش فرار کند.

شماره 3)

پلیس مطمئن بود که خانم اسمیت به آنها دروغ می گوید زیرا پنجره از داخل شکسته شده بود. اگر از خارج شکسته می شد، قطعه های کوچکی از شیشه در کف اتاق قرار می گرفت.

گردآوری توسط بخش تست هوش ،سوال هوش،چیستان،معما سایت آکا
تبلیغات