آکاایران: در این مقاله از مجموعه مقالات آکاایران, تست هوش جدید پیدا کردن تصویر پنهان در عکس را برایتان گردآوری کرده ایم. امیدواریم از این تست هوش و سرگرمی لذت ببرید. با ما همراه باشید.

 

Image result for ‫پیدا کردن تصویر پنهان‬‎

آیا میتوانید تصاویر پنهان را در این عکس ها بیابید؟ آیا میتوانید تصاویر پنهان را در این عکس ها بیابید؟ آیا میتوانید تصاویر پنهان را در این عکس ها بیابید؟ آیا میتوانید تصاویر پنهان را در این عکس ها بیابید؟ آیا میتوانید تصاویر پنهان را در این عکس ها بیابید؟ آیا میتوانید تصاویر پنهان را در این عکس ها بیابید؟ آیا میتوانید تصاویر پنهان را در این عکس ها بیابید؟

 

تصویر شماره 1)

آیا می توانید خرس قطبی را در میان ارواح پیدا کنید؟

آیا میتوانید تصاویر پنهان را در این عکس ها بیابید؟
تصویر شماره 2)

آیا می توانید در میان گل ها قلب پیدا کنید؟

آیا میتوانید تصاویر پنهان را در این عکس ها بیابید؟

تصویر شماره 3)

آیا می توانید فیل غمگین را در عکس زیر پیدا کنید ؟

معمای تصویری با جواب, تصویر پنهان در عکسها را بیابید

در ادامه میتوانید پاسخ معماهای بالا را ببینید ...

آیا میتوانید تصاویر پنهان را در این عکس ها بیابید؟
آیا میتوانید تصاویر پنهان را در این عکس ها بیابید؟
آیا میتوانید تصاویر پنهان را در این عکس ها بیابید؟
آیا میتوانید تصاویر پنهان را در این عکس ها بیابید؟

پاسخ تست هوش :

 

تصویر شماره 1)

آیا میتوانید تصاویر پنهان را در این عکس ها بیابید؟

تصویر شماره 2)

آیا میتوانید تصاویر پنهان را در این عکس ها بیابید؟

تصویر شماره 3)

آیا میتوانید تصاویر پنهان را در این عکس ها بیابید؟
گردآوری توسط بخش تست هوش ،سوال هوش،چیستان،معما سایت آکا
تبلیغات