امکان نداره بتونید خرگوش داخل عکس رو پیدا کنید!

آکاایران: اگه فکر می‌کنین که چشم‌های بسیار تیزبین و همچون عقابی دارین شما را به چالش‌های عکس پیدا کن سخت دعوت می‌کنیم. به تصویری که در ادامه این مقاله از مجموعه مقالات آکا تهیه کرده ایم خوب دقت کنید و بگویید که خرگوش پنهان شده در عکس کجا قرار دارد. اگه فکر می‌کنین که خیلی تیزبین هستین زیر 10 ثانیه تو هر تصویر چیزی که ازتون خواسته شده رو پیدا کنین. این شما و این چالش عکس پیدا کن سخت به همراه جواب.

با دقت به تصویر نگاه کنید:

امکان نداره بتونید خرگوش داخل عکس رو پیدا کنید!

پاسخ در انتهای صفحه:

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

 

 

.

امکان نداره بتونید خرگوش داخل عکس رو پیدا کنید!

گردآوری توسط بخش تست هوش ،سوال هوش،چیستان،معما سایت آکا
تبلیغات