بعید میدونم بتونید مشکل این عکس رو حدس بزنید (تست هوش)

آکاایران: در ادامه این مقاله از مجموعه مقالات آکا تصویری با یک نقص جهت سنجش تست هوش شما عزیزان تهیه کرده ایم که  با نگاه دقیق و کمی صرف وقت می تونین ایراد آن را بدست بیارید. پس یدون اطلاف وقت شروع کنید و این تست هوش جالب را حل کنید.

 

با دقت به تصویر نگاه کنید:

بعید میدونم بتونید مشکل این عکس رو حدس بزنید (تست هوش)

پاسخ در انتهای صفحه:

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

 

 

بعید میدونم بتونید مشکل این عکس رو حدس بزنید (تست هوش)

یکی از پایه های میز کم است!

گردآوری توسط بخش تست هوش ،سوال هوش،چیستان،معما سایت آکا
تبلیغات