تست هوش ریاضی

آکاایران: کمی فکر کنید، سوال زیاد مشکلی نیست .با کمی دقت میتوانید به رابطه بین اعداد پی برده و به جواب تست ریاضی زیر را حل کنید. عجله نکنید!

تست هوش ریاضی

پاسخ تست در انتهای مطلب آمده است

.

.

.

.

.

در گام اول، وقتی به اعداد نگاه می کنید هیچ رابطه ای بین آنها وجود ندارد اما با کمی دقت متوجه می شوید که جمع اعداد هر یک از ضلع ها به یک جواب مشخص میرسد.3+8+5+9=25

مجموع اعداد ضلع اول: 3+6+9+7=25

مجموع اعداد ضلع دوم: 3+8+5+9= 25

پس متوجه شدیم که قاعده و رابطه بین اعداد، جمع است، پس با این حساب بجای علامت سوال باید عددی قرار دهیم تا مجموع اعداد ضلع سوم هم به 25 برسد.

مجموع اعداد ضلع سوم: 9+2+ ؟ +7= 25

پاسخ تست: ؟=7

بنابراین عدد گم شده، 7 است.

گردآوری توسط بخش تست هوش ،سوال هوش،چیستان،معما سایت آکا
تبلیغات