تست تصویری

باید بدون آن که "موس" را روی عددها حرکت دهید یا بدون استفاده از دست و صرفاً با چرخاندن نگاه، عدد متفاوت را بیابید. آیا می توانید عدد متفاوت را در این تصویر در عرض 5 ثانیه پیدا کنید؟ فقط به تصویر با دقت نگاه کنید تا به سادگی به پاسخ برسید.

تست تصویری

 

5 ثانیه شما به پایان رسید.

آیا موفق شدید تا عدد متفاوت را در تصویر پیدا کنید؟

اگر پاسخ تان مثبت است پس شما فرد تیزبینی هستید اما اگر موفق به پیدا کردن عدد مد نظر نشدید میتوانید در انتهای مقاله ، جواب تست را ببینید.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

پاسخ تست

تست تصویری

گردآوری توسط بخش تست هوش ،سوال هوش،چیستان،معما سایت آکا
تبلیغات