5 حیوان پنهان شده در عکس را میتوانید تشخیص دهید؟(تست تیزبینی)

آکاایران: در این تصویر که ابتدا مانند یک درخت ساده به نظر می رسد 5 حیوان در بین شاخه های آن پنهان شده اند. آیا شما میتوانید چهره 5 حیوان پنهان شده را تشخیص دهید؟ به تصویر خوب دقت کنید و بعد پاسخ دهید. حیوانات پنهان شده در انتهای مطلب به صورت رنگی مشخص شده اند. امیدواریم از مشاهده و حل این تست لذت ببرید.

 

5 حیوان پنهان شده در عکس را میتوانید تشخیص دهید؟(تست تیزبینی)

25 ثانیه زمان شما به اتمام رسید

اگر موفق به پیدا کردن پنج حیوان مخفی شده در شاخه های درخت نشدید پاسخ تست را در انتهای مقاله میتوانید مشاهده کنید

.

.

.

.

.

.

.

پاسخ تست

5 حیوان پنهان شده در عکس را میتوانید تشخیص دهید؟(تست تیزبینی)

5 حیوان پنهان شده در عکس را میتوانید تشخیص دهید؟(تست تیزبینی)

5 حیوان پنهان شده در عکس را میتوانید تشخیص دهید؟(تست تیزبینی)

گردآوری توسط بخش تست هوش ،سوال هوش،چیستان،معما سایت آکا
تبلیغات