به نظر شما این تیشرت چند تا سوراخ دارد؟

به نظر شما این تیشرت چند سوراخ دارد؟ برای رسیدن به راه حل، باید از ذهن خلاقتان استفاده کنید زیرا نمی‌توانید پاسخ درست را براحتی پیدا کنید.

 

به نظر شما این تیشرت چند تا سوراخ دارد؟

پاسخ انتهای صفحه:

.

.

.

نکته: یقه و پایین تی شرت نیز سوراخ است.

۲ سوراخ در قسمت جلوی تی شرت ، ۲ سوراخ در قسمت پشت تی شرت وجود دارد. دو سوراخ روی آستین های تی شرت وجود دارد. یک سوراخ در یقه تی شرت و سوراخ آخر در پایین تی شرت است.

بنابراین، پاسخ معما ۸ است. در مجموع ۸ سوراخ در تی شرت وجود دارد

 

گردآوری توسط بخش تست هوش ،سوال هوش،چیستان،معما سایت آکا
تبلیغات